Hlavní / Koleno

Jak se pánev člověka

Dobře koordinovaná práce našeho nervového, svalového a oběhového systému, kosterního zařízení nikdy nepřestane ohromovat, potěšovat a vytvářet otázky. Při hledání odpovědí na ně jsme nuceni si připomenout hodiny biologie nebo hledat informace na internetu. Dnes budeme rozumět struktuře pánve člověka, dozvědět se o jejích funkcích a mluvit o detailech a významných rozdílech mezi ženskou a mužskou pánví.

Lidská pánevní struktura

Pánev tvoří dvě pánevní kosti a kříženec. Jsou spojeny neaktivními klouby a posíleny vazy. Skrz mnoho děr v kostře jsou nervy a krevní cévy. Anatomie pánve je taková, že její kosti ji omezují ze stran a zepředu. Za omezovačem se nachází kostra, což je dokončení páteře.

Nápověda Panvové kosti se také nazývají bezejmenné a pánevní kost v latině zní jako os coxae.

Genderové rysy

Struktura pánve a anatomie jejích vnitřních orgánů u žen a mužů jsou naprosto odlišné. Anatomie pánve ženy bere v úvahu funkci, kterou jí příroda přisuzuje - rozmnožování potomků. Pro porodníka-gynekologa je důležitý nejen klinický obraz, ale také rentgenová struktura této oblasti. Taz - přímý účastník porodu.

Kosti ženské pánve jsou širší a hustší, konvexita je méně výrazná. Kosti pubis jsou spojeny v pravém úhlu. Hýždě a hýžďové kosti kostí jsou od sebe odděleny o 27 cm, lumen dolní pánve je širší a podobá se oválnému vzhledu. Velikost pánve je také více mužská a její nakloněná rovina je asi 60 °.

Pánská pánev je výraznější v mysu, který se vyznačuje ostrým nižším úhlem. Iliakální rovina a ischiatické tuberkuly jsou umístěny blíže k sobě. Lumen dolní části pánve je podobný dlouhému oválu, jeho velikost je menší než samice a úhel sklonu je přibližně 50-55 °.

Krvní zásobení

Následující tepny se podílejí na prokrvení kyčelního kloubu:

 • vzestupná větev postranní tepny;
 • hluboká větev mediální tepny;
 • arterie kruhového vazu;
 • větve dolních a horních gluteálních tepen;
 • větví vnějších iliakálních a dolních hypogastrických tepen.

Význam těchto cév v krevním zásobení stehna je odlišný. Hlavní síla femorální hlavy je na úkor větví mediální tepny, která se ohýbá kolem stehna. Vnější stoupající větev ohybové tepny stehna hraje významně menší roli v zásobování krve kloubem. Úloha horních a dolních gluteálních větví, jakož i vnější iliakální a nižší hypogastrické tepny je relativně malá.

Odtok krve z kyčelního kloubu probíhá skrze žíly, které doprovázejí arteriální cévy, a pak spadají do femorálních, hypogastrických a iliakálních žil.

Nerve Plexus

Kyčelní kloub má bohatý nervový systém. Inervace je prováděna nervy periosteu, periartikulárními neurovaskulárními formacemi, stejně jako větvemi velkých nervových kmenů (femorální, ischiatická, obstrukční, nadřazená a nižší podkožní a pohltivá nervy).

Zadní-dolní část kloubů je inervována větvemi ischiatického, nadřazeného gluteálního a povrchového nervu. Přední část je kloubní větev obturátorového nervu. Kulatý vaz a tuková podložka - zadní větev obturátorového nervu. Také v nervovém systému těchto struktur zahrnovaly větve femorální a vyšší gluteální nervy.

Kostní kost

Kostra pánevního pletence se začíná formovat v období intrauterinního vývoje. Po narození je kyčelní kloub prezentován ve formě chrupavky, která začíná postupně tuhnout a pak vyčnívá a vytváří silnější kostní strukturu.

Proces trvá až do úplného vytvoření dospělého organismu. Poté se zastaví růst kostí, ale tvar, lokalizace a změna struktury.

Pro přehlednost věnujte pozornost fotografii kostry pánve osoby s popisem kostí.

Pánevní kost (v latině - os coxae) je největší lidská kost a nejmasivnější část pohybového aparátu. Skládá se ze tří částí: ileální, sedací a stydké. Začátek těchto oblastí začíná v pubertě.

To se děje právě v těch oblastech, kde je tlak na pánev maximálně. Jedním z těchto míst je acetabula, ve které je lokalizována hlava femuru. Po propojení těchto částí se vytvoří kyčelní kloub.
Část kyčelního kloubu se skládá z křídla (expanze v horní části kosti) a těla.

Nachází se nad acetabula. Jeden okraj křídla je prezentován ve formě lastury, ke které je připojeno svalstvo břicha. Zezadu ilium je jeho rovina kombinována se sakroiliakálním kloubem.
Pubis je pod acetabulem zepředu.

Je prezentován ve formě dvou kohoutků, které jsou spojeny pod úhlem. Mezi nimi je chrupavčitá vrstva. Všechny tyto elementy tvoří symfýzu ochlupení.

Nápověda Struktura pánevních kostí ženy bere v úvahu její schopnost mít dítě. Když plod opouští dělohu, mohou být deformovány chrupavkové tkáně, díky kterým se kosti pánve pohybují od sebe. To usnadňuje proces porodu.

Ischium se nachází na zadní straně pánve (na stejné úrovni jako stydká kost, pouze na opačné straně). Kostní struktura tohoto úseku má hrbolatý povrch, takže osoba může zaujmout polohu vsedě.

Kromě toho, kyčelní sekce se skládá z kostrč a kost, tvořící prstencovitou pánevní dutinu.

Anatomicky, pánev je rozdělena do dvou částí: velká pánev je část bezejmenné kosti, která je nahoře a malá pánev, jeho úzká část, je dole. Kosti malé pánve podmíněně rozdělují hraniční čáru, která vede podél vrcholu posvátné kosti, pak k obloukovému obrysu ilium, ale také zachycuje vnější část stydké kosti a symphysis stejného jména.

Na obou stranách jsou k těmto kostem připojeny četné kosti břišní dutiny, hřbetu a páteře. Některé svaly nohou začínají od nich. Vzniká tak svalová kostra.

Svalová struktura

Svalový systém je reprezentován viscerálními a parietálními svaly. Pánevní svaly jsou umístěny kolem kyčelního kloubu na všech stranách. Každá skupina pochází z kosterních svalů, páteře, femuru a pánevních kostí.

Svaly hrají velkou roli při tvorbě pánevní membrány. To zahrnuje spárované svaly, které zvedají řiti, stejně jako nepárové. Zde jsou ileus-coccygeal, pubic-coccygeal svaly, stejně jako silný kruhový sval konečníku.

Funkce

Kyčelní kloub má komplexní strukturu a plní následující funkce:

 1. Podpora - pro udržení páteře. Slouží jako těžiště pohybového aparátu.
 2. Ochranný - varuje vnitřní orgány (močový měchýř, střeva a pohlavní orgány) před vnějšími fyzickými vlivy a poškozením. Hodnota pánevního pletence je obtížné přeceňovat, protože chrání životně důležité orgány lidského těla. Vzhledem k tomu, že hlavní funkcí je ochrana, pokud je poškozena, existuje riziko komplikací spojených s poškozením vnitřních orgánů. Poškození kyčelního kloubu proto nejčastěji způsobuje vážné následky.

Závěr

Pánský a ženský pánevní pletenec plní stejné životní funkce, podporuje páteř a chrání vnitřní orgány před poškozením. Struktura ženské pánve je však významně odlišná od struktury samce. Povaha ženského organismu odstranila funkci nošení a porodu dítěte, proto je jeho pánev tvarována tak, aby tyto procesy zajistila a usnadnila co nejvíce.

Lidská anatomie pánve

V průběhu evolučního vývoje člověka došlo ke změnám v jeho kostře, včetně zlepšení struktury pánve. Přímočarost vedla k významnému nárůstu zátěže na pánevní kosti. V důsledku toho získali vzhled mísy s širokým základem, což umožnilo dolním končetinám účinně provádět funkční činnosti.

Struktura lidské pánve je poměrně komplexní anatomická struktura, která se mění s věkem.

U dětí jsou pánevní kosti propojeny elastickými vazy. V dospělosti je kloubní spojení kloubní tkáně nahrazeno kostní tkání.

Změna relativní polohy složek kyčelního kloubu. K těmto transformacím dochází tak, aby odolaly zátěži rostoucího organismu.

Genderové rysy struktury

Anatomie pánevního pletence závisí na pohlaví osoby. To je dáno tím, že ženy plodného věku jsou schopny nést a nést děti. Byla to generická aktivita, která ovlivnila strukturu pánve. Ze sexuálních charakteristik je třeba zdůraznit:

 • Příčná velikost pánve u žen významně přesahuje délku. Tato široká forma poskytuje podporu pro dělohu, která roste během těhotenství.
 • Pro fyziologické umístění membrán močového měchýře má kostnatá základna pánve zploštělé dno.

Parametry pánevního pletence jsou důležité pro normální průběh porodu, proto jsou měřeny u všech těhotných žen. Odhad velikosti a tvaru provádí gynekolog pomocí speciálního zařízení - tazomeru. Další měření se provádí intravaginálně. Pro přesné určení vnitřních rozměrů pánve umožňuje ultrazvuk.

Evropští výzkumníci navrhli použít rozdíly v indexech pánevního pletence plodu jako faktor potvrzující pohlaví nenarozeného dítěte. Proto při provádění ultrazvukového vyšetření specialista upozorňuje nejen na oblasti osifikace, ale také měří klíčové parametry pánevních kostí.

Pánevní funkce

Specifická struktura pánevních kostí je dána jejich funkcí. V procesu evolučního vývoje se člověk začal pohybovat vertikálně, což zvyšovalo zátěž na spodních částech kostry. V tomto ohledu došlo ke zvýšení kostního základu, vazy byly nahrazeny silnými klouby. Mezi hlavní funkce pánve patří:

 • Odkaz. Pánevní opasek představuje celou zátěž horní poloviny těla.
 • Motor. Spodní končetiny jsou připevněny k pánevním kostí a zajišťují pohyb v prostoru.
 • Udržení rovnováhy Vzhledem ke změně polohy těla během vývoje se těžiště posunulo. Masivní kosti dolní části těla přispívají k jeho stabilizaci při provádění různých akcí.
 • Ochranné. Pánevní kosti slouží jako ochrana vnitřních orgánů genitourinárního a reprodukčního systému, spodních částí trávicího traktu.
 • Účast na pracovní aktivitě. Anatomické rysy pánve jí umožňují vytvořit fyziologické podmínky pro rostoucí plod. V důsledku hormonálního pozadí dochází ke změnám vazivového aparátu. To způsobuje vytěsnění kostí během porodu a další obnovu pánevního pletence v období po porodu.

Struktura

Anatomie lidské pánve již dlouho není tajemstvím. Struktura kostry dolní končetiny je plně pochopena. Vývoj instrumentálních diagnostických metod, jako je rentgen, magnetická rezonance a počítačová tomografie, ultrazvuk, nám umožnil sledovat kartu, tvorbu a věkové charakteristiky pánevního pletence.

V některých internetových zdrojích je kostra dolních končetin omylem sjednocena běžným názvem kyčelní kost. Jako ve skutečnosti, situace se strukturou pánve, uvažujeme níže.

Kostní kost

Struktura pánve dítěte a dospělého je odlišná. V dětství je pás reprezentován třemi vzájemně propojenými elastickými vazy kostí. Mezi 14 a 16 lety je kujná vazivová tkáň kalcifikována. Dochází k fúzi jednotlivých částí kostry do jedné kosti - bezejmenné. Podívejme se podrobněji na každou z nich:

 1. Ilium kost. Je to zadní část pánevního pletence, spojující páteř. To vylučuje tělo a křídlo, končit v hřebenu. Tato struktura slouží jako zakotvení svalového korzetu břišní stěny. Na vnitřním povrchu Iliu je fossa. Je známo, že se na pravé straně těla nachází slepá stěna - část slepého střeva, která se často podílí na zánětlivém procesu.
 2. Ischium. To je lokalizováno mezi ilium a stydké kosti a je reprezentován tělem a větví. Na jeho povrchu je mohutná hromada, která představuje hlavní náklad, když člověk sedí. Ve vzpřímené poloze není tato anatomická formace vizualizována, protože nad ní je tlustá vrstva podkožního tuku a svalových vláken.
 3. Stydké kosti. Pravé a levé stydké kosti jsou propojeny chrupavkou a tvoří syfýzu. Jeho role je skvělá u žen. Během těhotenství se mění vlastnosti chrupavky. To se stane měkkým, který zvětší vzdálenost mezi stydkými kostmi a rozšíří průměr porodního kanálu. Nad symfýzou je vrstva tukové tkáně, která tvoří pubis.

Kyčelní kloub

Pánevní pásek se skládá z kyčelních kloubů, pomocí kterých jsou připojeny dolní končetiny. Spojení ileum, ischiatické a stydké kosti tvoří acetabulum. Zahrnuje artikulární část femuru - hlavu. Díky speciálnímu tvaru povrchu je kyčelní kloub schopen provádět pohyby ve třech rovinách a rozvinutý vazový aparát zabraňuje jejich nadměrné amplitudě.

Kloubní část kloubu je pokryta hyalinní chrupavkou. Poskytuje hladký skluz femorální hlavy v acetabulu. To také přispívá k synoviální tekutině, která vyplňuje dutinu kloubu. Kromě mazací funkce poskytuje:

 • výživa chrupavky;
 • snižuje zátěž s odpružením.

Normální funkce kyčelního kloubu zajišťuje stabilní držení těla a poskytuje plný rozsah pohybu.

Plavidla

Vyvinula se krevní zásoba pánevního pletence. Poskytuje ji velká ileální tepna, rozdělená na menší větve. Kapilární síť prýmky vnitřních orgánů, vyživuje pohybový aparát. Odtok krve se vyskytuje v žilních cévách, umístěných povrchně nebo v hloubce.

Patologie

Patologie pánevního pletence je nejčastěji spojena s traumatickými účinky. Nejnebezpečnější jsou zlomeniny pánevních kostí, ve kterých dochází k poškození vnitřních orgánů. Porušení integrity střeva, močového měchýře významně komplikuje stav pacienta, zhoršuje prognózu zotavení.

Mezi nemocemi kyčelního kloubu je zvláštní místo obsazeno dysplastickou patologií spojenou s vrozenou vadou pojivové tkáně artikulace. Moderní metody diagnózy a léčby mohou účinně pomoci pacientům, ale v pokročilých případech je jediným způsobem, jak pomoci člověku, endoprostetika.

Jak se pánevní kost, hlavní podpora člověka?

Pánevní kost je spolehlivou oporou pro celou lidskou kostru, stejně jako pevnou strukturu pro ochranu orgánů, které se nacházejí v dolní části břicha. Anatomie pánevních kostí je zvláště zajímavá v souvislosti s jejich strukturou a časem potřebným pro konečnou tvorbu struktur.

Anatomie pánevní kosti

Každá pánevní kost je rozdělena do tří následovně:

 1. Ilium - drop-down kost, která tvoří horní pánevní kosti. Můžete se cítit (dotek) tím, že jednoduše položíte ruce na boky.
 2. Ischiatická kost je část kyčelní kosti, která je umístěna vzadu pod vzhledem připomínajícím oblouk.
 3. Stydká - přední lalok základny kostí pánve.

Když se spojí, tyto kosti vytvoří acetabulum - hlavní vybrání, ve kterém se nachází hlava femuru.

V dětském věku (do 16-18 let) se tyto kosti spojují s ostatními chrupavkami, ve vyšším věku (po 18 letech) tato tkáň ztvrdne a postupně se promění v pevnou kost, která se nazývá pánevní. Fotografie ukazuje tělo ischiatické kosti.

Zajímavé V dolní části sedací kosti jsou hrboly - hrubé, zahuštěné kosti. U lidí se nazývají kosti k sezení, protože v sedě je lidská váha rozdělena na kosti pánve.

Normální pánevní anatomie

Styčník na přední straně a sakroiliakální klouby, které jsou vytvořeny z pomocné roviny zadní části kosti a základny kříže, jsou normální anatomií pánevní kosti. Ve videu se můžete seznámit se strukturou pánve člověka.

Anatomicky je pánev rozdělena do dvou částí:

 1. Velká - velmi rozsáhlá část kosti (umístěná v horní části pánve).
 2. Malá pánev - úzká část (umístěná v dolní části pánve).

Obě mísy jsou konvenčně rozděleny takzvanou hraniční linií, která vede podél vrcholu sacrum, pak k obloukovité kontuře ilium, to také zachytí vnější část stydké kosti a symfýzu stejného jména.

Na obou stranách jsou k těmto kostem připojeny četné kosti břišní dutiny, hřbetu a páteře. Některé svaly nohou začínají od nich. Tak, to otočí svalovou kostru.

Struktura malé a velké pánve

Pánev je dílčí podíl dolní oblasti lidské kostry. Kromě kostní kosti a křížové kosti tvořené dvěma pánevními kostmi. Kromě kostí působí pánevní a vazové klouby jako podpora celého těla.

Velká pánev v přední části otevřené, na obou stranách jsou roviny Ilium a za bederními obratli a místem vzniku sakrum.

Pánev je válcový prostor, na jehož stranách jsou umístěny dolní části kyčelního kloubu a kyčelní kosti. Stydké kosti tvoří přední stěny pánve, zatímco hřbet je tvořen kostmi kostry a kostrče.

Převod velkých na malé vytváří horní průchod. A dolní pasáž - od stydkých kostí, kostní kosti a sedacího hrbolu.

Klouby pánevní a vazové

Kyčelní kloub má komplexní strukturu a vykonává mimořádně důležitou funkci v životě člověka. Díky tomuto spojení může osoba provádět tyto akce:

Kloub se skládá z femorální hlavy a acetabula. Části drážek, které jsou v těsném kontaktu s hlavou stehna, jsou pevně pokryty chrupavkovou tkání. Ve střední části acetabula se nachází fossa, která je pod plnicí vazivovou tkání a je ovinuta kolem synoviální membrány. V této díře je upevněn vaz stehenní hlavy.

Odborníci identifikují následující typy vazů:

 1. Ileo - femorální vaz. Nejstabilnější a hustý vaz v lidském těle, jeho plnost dosahuje 1 cm.
 2. Vazba stydsko-ischiaticko-femorální je mnohem méně rozvinutá než předchozí. Protože tento vaz vzniká z ischia tvořícího acetabulum, nachází se za kloubem.
 3. Kruhový vaz je konfluencí kolagenu, který vyplňuje kloubní kapsli. Tyto prameny pokrývají krk stehna.

Příroda vytvořila klouby podobným způsobem, aby je zachránila před poškozením v pohybu. Proto vložila vazy do metafýzy kloubů, které umožňují otáčení nohou doprava nebo doleva.

Každý svazek je zodpovědný za konkrétní funkci:

 1. Díky ilio-femorálnímu vazu má člověk schopnost stát rovně a nepadat zpět.
 2. Stydký-femchální femorální vaz přispívá k otáčení a zatahování po stranách dolních končetin.
 3. Díky kruhovým vazům je krk kyčlí fixován.

Vazby kyčelního kloubu jsou navrženy tak, aby snížily posunutí tohoto kloubu.

Vlastnosti struktury pánve u dětí

Struktura pánevní kosti pokračuje během růstu dítěte. Tato struktura je navíc nerovnoměrná, jako by to bylo v intervalech, od stádia rychlého do stadia pomalého růstu.

V době narození se téměř všechny kosti novorozence skládají z tkáně chrupavky. Osifikované tkáně jsou exprimovány pouze v malých úsecích kyčelních kostí, které jsou umístěny v odstupu od sebe. Proto jsou pánevní kosti osoby v dětství nejvíce podobné nálevkovité depresi.

Zajímavé U genitálního typu se kosti začnou tvořit pouze během puberty.

V průměru se pánevní kosti u chlapců ve věku do 3 let vyvíjejí mnohem rychleji než dívky, ale asi o 6 let staré dívky dohnaly chlapce ve vývoji a asi o 10 let výrazně převyšují pánevní kosti u dívek. chlapci

Někde od 13-14 let se začínají objevovat malé sexuální rozdíly v kostech a ve věku 18 let jsou tyto rozdíly jasně viditelné. Struktura pánevních kostí u mužů je blíže 23 let, u žen - 25 let.

Vlastnosti pánevních kostí u žen a mužů a jejich rozdíly

U mužů i žen jsou všechny kosti téměř identické, s výjimkou pánve. Jsou jedinečné ve svém druhu, mají několik charakteristických sexuálních charakteristik, zejména se jedná o pánev.

Zajímavé U mužů jsou pánevní kosti užší a vyšší, zatímco kosti žen jsou širší a mírně nižší. U mužů jsou tlustší, u žen - jemnější.

Struktura ženských pánevních kostí má následující rozdíly:

 1. Jsou širší a hustší, konvexnost je méně výrazná.
 2. Kosti pubis jsou artikulovány ve tvaru pravého úhlu (90-100 stupňů).
 3. Hýždě a iliakální kosti kostí jsou umístěny vzdáleně od sebe. Tato vzdálenost dosahuje 25 až 27 cm.
 4. Lumen dolní pánve je širší a poněkud se podobá oválnému vzhledu, velikost pánve je také poněkud větší a nakloněná rovina pánve je 55-60 ° C.

Také pánev provádí v ženském těle nejdůležitější funkci porodního kanálu.

Struktura mužských pánevních kostí má následující rozdíly:

 1. Pánev je výraznější u mysu, ostrý pod-pánevní úhel, to je 72-75 ° C.
 2. Iliakální rovina a ischiatické tuberkuly jsou umístěny blíže k sobě.
 3. Vzdálenost mezi horními páteřemi kyčelní kosti se blíží 22 - 23 cm,
 4. Lumen dolní pánve je již podobný dlouhému oválu, hodnota je menší a úhel sklonu je 50-55 ° C.

Můžeme tedy bezpečně říci, že anatomie pánve ve srovnání s pohlavím je u mužů a žen velmi odlišná, ale vše jde na jednu věc - velikost. Ženská pánev je větší. To je způsobeno narozením dětí. Je to široká pánev, která je nezbytná pro normální tok práce, protože při narození dítě prochází otvorem (otvorem) v jeho dolní oblasti.

Patologická anatomie

Existuje mnoho anomálií kostí a závisí na různých faktorech, od intrauterinního vývoje kostí (nejčastěji u předčasně narozených dětí) až po poranění (dislokace, zlomeniny), které následně vedly k patologii pánevních kostí.

Nejčastější anomálie jsou široká pánev, úzká nebo deformovaná.

 1. Široký. Dnes rozlišujeme klinicky a anatomicky širokou pánev. Tato patologie je s největší pravděpodobností u lidí s vysokou nadváhou.
 2. Úzké Stejně jako široké jsou rozděleny na klinicky a anatomicky úzké. Příčiny úzké pánve mohou být vývojovou poruchou uvnitř dělohy matky, nedostatečnou výživou, některými vážnými onemocněními, například křivicí.
 3. Deformace (posunutí kostí). V 99% případů dochází k vytěsnění v těle dítěte při narození (pokud jsou deformovány pánevní kosti dítěte, potom dítě také prochází porodním kanálem, kosti nejen pánve jsou ohnuté a celá kostra je přemístěna). Tato patologie se přenáší z matky na dítě. A pouze u 1% pacientů došlo v důsledku poranění k deformaci pánve.
 4. Aplasie nebo hypoplazie - toto dědičné onemocnění je poměrně vzácné, charakterizované absencí nebo nedostatečným rozvojem jednoho z pánevních kostí.
 5. Hluboká acetabula - hlava femuru se nachází hlouběji. Patologie může být jednostranná i bilaterální (nejčastější).
 6. Divergence symfýzy stydké kosti je nejčastěji pozorována u pacientů s poruchami centrálního nervového systému, exstrofií močového měchýře nebo páteře.

Jasnější obraz stupně anomálie je dán rentgenovými daty.

Vzácné anomálie

Někdy existují tyto typy deformací:

 1. Nálevka - je určena poklesem velikosti pánve od vchodu do výjezdu.
 2. Hypoplastika. Pánevní kosti jsou na obou stranách rovnoměrně zúženy.
 3. Infantilní. Rovnoměrně anatomicky zúžená pánev, typická pro děti.
 4. Trpaslík. Nejsložitější typ infantilní pánve.
 5. Kososuzhenny. Na obou stranách je nerovnoměrné zúžení pánevních kostí, často spouštěné zakřivením páteře.
 6. Lorda. Anatomicky malá velikost vstupu do pánve, předurčená lordózou v bederní oblasti v blízkosti kostela.
 7. Protiprávní Stejná pánev na obou stranách.
 8. Skoliotické. Pánevní šikmost je způsobena skoliózou v bederní oblasti.
 9. Spondylolistika. Pánev způsobená uklouznutím ze svalu v bederním obratlíku V.
 10. Byt. Takže, nejčastěji, zvažte pánev, snížené ve všech ohledech.

Samotný kloub má velmi složitou strukturu a vyznačuje se změnami v období celého života.

Kyčelní kost je považována za jednu z největších kostí v lidském těle. Femur je trubkovitá kost, válcovitého tvaru mírně zakřivená vpředu a rozšířená na dně. Na zadní straně kosti je hrubý povrch, ke kterému jsou svaly připojeny. Kyčelní kloub je tvořen kloubní dutinou a hlavou stehna.

Hlava femuru je určena v nejbližším přívěsku, který má kloubní rovinu, a to díky němu, že je připojen k acetabulu. A zase je připevněn k označenému krku, který je umístěn v úhlu asi 120-130 ° C k ose kyčelní kosti, a tak u lidí pánevní kosti podporují celé tělo v pohybu a zajišťují normální fungování.

Budeme velmi vděční, pokud budete hodnotit a sdílet je na sociálních sítích.

Lidské pánevní kosti: anatomie, struktura a funkce

Největší kost lidské kostry je pánevní kost. Hraje velkou roli v činnosti pohybového aparátu, kombinující tělo s dolními končetinami. Její nepohodlná anatomická stavba je způsobena různorodou funkčností a obrovským zatížením a vytváří tlak na obě strany.

Anatomické rysy pánevního pletence

Kyčelní sekce se skládá z dvojice kyčelních kostí, které patří do ploché skupiny. Přispívají ke stabilitě dolních končetin, rovnoměrně rozkládají zátěž, která závisí na tělesné hmotnosti. Pánevní kosti samce jsou sjednoceny v symfýze ochlupení a spolu s sakrální oblastí a kosterní kosti tvoří pánev. Při narození osoby jsou obě pánevní kosti reprezentovány třemi samostatnými částmi oddělenými chrupavkovými formacemi. Postupem času spolu rostou, tvoří jednu holistickou kost a jejich artikulace se nazývá hluboká polokoule nebo kloubová dutina, která se připojuje k kyčelnímu kloubu. Vzhledem k původu pánevní kosti jsou zvyklí považovat ji za kost, která se skládá ze tří částí.

Pánevní kosti

Lidské pánevní kosti jsou nejmasivnější částí pohybového aparátu a struktura pánevní kosti je určena podpůrnou funkcí. Skládá se ze tří různých oddělení: ileální, sedací a stydké. Začátek těchto oblastí začíná v pubertě. To se děje právě v těch oblastech, kde je tlak na pánev maximálně. Jednou z těchto oblastí je kloubová deprese, ve které je lokalizována hlava femuru. Takže po artikulaci těchto částí se vytvoří kyčelní kloub.

Ileální část pánve, tvořená křídlem a tělem, je umístěna nad závěsem. Jeden okraj křídla je prezentován ve formě lastury, ke které je připojeno svalstvo břicha. Ze zadní části kyčelní kosti je jeho rovina kombinována se sakroiliakálním kloubem

Dr. Bubnovsky: „Levný produkt č. 1 k obnovení normálního zásobování kloubů krví.“ Pomáhá při léčbě modřin a zranění. Zadní a klouby budou jako ve věku 18 let, jen jednou denně. "

Pubisa je umístěna pod kloubovou dutinou na přední straně. Je prezentován ve formě dvou kohoutků, které jsou spojeny pod úhlem. Mezi nimi je chrupavčitá vrstva. Všechny tyto elementy tvoří symfýzu ochlupení. Hraje velmi důležitou roli při porodu u žen: když plod opouští mateřské dělohy, mohou být deformovány chrupavkové tkáně, díky kterým se kosti pánve pohybují od sebe. To přispívá k normálnímu narození dítěte. Tato skutečnost vysvětluje, proč je pánevní kost u mužů mnohem užší než u žen.

Ischiatická kost je lokalizována na zadní straně pánve, na stejné úrovni jako stydká kost, pouze na opačné straně. Kostní struktura tohoto úseku má hrbolatý povrch, díky kterému může člověk zaujmout polohu při sezení. Tato oblast je pokryta svaly a tukovou vrstvou, která situaci změkčuje. Kromě toho, bederní sekce se skládá z kostrč a kost, tvořící prstencovitou pánevní dutinu.

Pánevní kloub

Kyčelní kloub vytváří velmi důležité akce, které umožňují lidem chodit, běhat, skákat nebo provádět jiné manipulace spojené s tímto oddělením. Jeho vývoj začíná v období gestace, kdy vzniká jen malý organismus. Po narození je kyčelní kloub prezentován ve formě chrupavky, která začíná postupně tuhnout a pak vyčnívá a vytváří silnější kostní strukturu. Tento proces pokračuje, dokud není dospělé lidské tělo zcela vytvořeno. Poté se zastaví růst kostí, ale pokračují další procesy - změny tvaru, lokalizace a struktury.

Hlava kyčelního kloubu je pokryta chrupavkovým tělem a krk stehenní kosti je připojen přímo k kosti v acetabulu. Venku je kloubová rovina pokryta trvanlivou tkání a uvnitř je zesílena několika vazy, které vykonávají ochranné funkce, což přispívá k oslabení kostí kyčelního kloubu během pohybu a také chrání cévy uvnitř kloubu před poškozením.

Ilamsko-femorální vazy, jejichž průměr může být až 10 mm, jsou považovány za nejsilnější vazy lidského těla. Provádějí velmi významné akce: brzdění, otáčení nebo prodloužení pohybu. Vazy stydké a stehenní kosti působí podobným způsobem, ale pouze v nestabilní poloze.

Hlavní funkce

Anatomie lidské pánevní kosti má komplexní strukturu a plní následující funkce.

 1. Podpora - pro udržení páteře.
 2. Ochranný - varuje vnitřní orgány bederního pásu před vnějšími fyzickými vlivy a poškozením: močovina, střeva a reprodukční orgány. To je považováno za nejdůležitější funkci, protože chrání životně důležité orgány lidského těla.
 3. Kyčelní sekce slouží jako těžiště pohybového aparátu.
 4. Hematopoietic - podporuje produkci krve, kvůli velkému množství červené kostní dřeně.

Vzhledem k tomu, že hlavní funkcí pánve je ochrana, při jejím poškození existuje riziko komplikací spojených s poškozením vnitřních orgánů pánevního pletence. Proto zranění kyčelního oddělení nejčastěji znamenají vážné následky.

Jak udržet sílu hip oddělení

Hlavní metodou prevence kyčelního oddělení je kontrola tělesné hmotnosti. Čím větší je, tím silnější je zatížení pánve. Odborníci vypočítali zátěž na základě hmotnostní kategorie dané osoby. Jeden extra kilogram má o 2 kg větší zátěž než je běžná při chůzi, 5 kg zvedání a 10 kg při běhu nebo skákání. Obezita tak přispívá k rychlému zhoršení kloubů a riziku osteoartrózy. Proto sport prodlužuje dobu opotřebení kloubů pánevní oblasti.

U patologických onemocnění kloubů nebo obezity lékaři doporučují provádět jednoduchá cvičení, chodit více nebo jezdit na kole. Plavání má také příznivý vliv na klouby. Navíc, s takovým sportovním tlakem na pánevní klouby není vyvíjen. U zlomenin, po kostech již zarostlých, lékaři doporučují postupně zvyšovat zátěž. To se provádí tak, aby se zajistilo, že spoje jsou posíleny a přijaly svůj předchozí výkon.

U lidí ve věku odchodu do důchodu již kosti nemají takovou sílu a jsou častěji zraněny. Proto, aby se zvýšila jejich síla, je nutné jíst potraviny bohaté na vápník. Velké množství tohoto prvku obsahuje mléčné výrobky, obiloviny a luštěniny, vlašské ořechy, zeleninu, ryby a ovoce. Navíc mohou pacienti předepsat léky, které obsahují dostatečné množství vápníku.

Na základě výše uvedených informací lze konstatovat, že zdravý životní styl, včetně správné výživy, sportu nebo lehké gymnastiky, přispívá k dlouhodobé práci kloubů pánevního pletence. Kromě toho dostatečné množství vápníku v těle, potřebné k posílení kostní tkáně, sníží riziko poranění.

Pánevní kost: struktura a typické nemoci, zranění, příčiny bolesti

Pánevní kost je součástí lidského skeletu umístěného v dolní části páteře. Pánev zajišťuje spojení dolních končetin s trupem, je nádoba a podpora orgánů. Jedná se o největší kostní kost, která hraje důležitou roli ve fungování pohybového aparátu, kombinuje tělo s dolními končetinami, má komplexní anatomickou strukturu, je pod těžkým zatížením.

Lidské pánevní kosti

Kostra, dvě párové pánevní kosti, kosterní kost - struktury, které tvoří základ pánve, jsou spojeny s pánevním prstencem s dutinou uvnitř, vitální orgány jsou umístěny v této dutině. Do věku 16–18 let jsou části pánevní kosti a sakrální obratle spojeny pomocí chrupavky, která později osifikuje, což vede k fúzi kostí.

Pánevní kost u žen je širší než u mužů a nachází se níže. Křídla Ilium se rozcházejí do stran, aby zajistily nejlepší možný průběh těhotenství a práce. Rozdíly v anatomii vznikají s výskytem menarche (první menstruace) působením pohlavních hormonů. Když je funkce vaječníků v depresi a produkce estrogenů klesá, ženská pánev se zužuje.

Pro prevenci a léčbu nemocí JOINTS a SPINE používají naši čtenáři novou, nechirurgickou léčbu založenou na přírodních extraktech, které jsou určeny pro léčbu... t
Přečtěte si více

Pánevní kost: anatomie a struktura

Jak funguje pánevní kost? Pánevní kosti se skládají ze tří koalescenčních kostí, což je vidět na fotografii:

 1. Ilium - největší, rozšiřující se část pánve. Přední iliakální páteř (naostřený fragment) je dobře cítit rukama na obou stranách. Zadní páteř je v prohlubování sakrální oblasti, takže je obtížné sondovat.
 2. Ischium je dolní část obloukovité pánve, umístěná za. Základ je reprezentován ischial tubercles (“kosti pro sezení”). Když člověk sedí, převezmou ischiální dutiny veškerou jeho váhu.
 3. Pubis je přední část pánevního pletence, skládající se ze dvou stydkých kostí.

V zadní části pánevních kostí se podílí na tvorbě sakrokoccygálního kloubu a v přední části jsou spojeny stydkou. Jedná se o vertikální poloklouzavé klouby ve formě vláknitého chrupavkového kotouče. Stabilitu podporují čtyři vazy (horní, dolní, přední, zadní), z nichž horní a dolní jsou silnější.

Funkce

Pánevní prstenec plní následující funkce:

 • je těžiště kostry;
 • chrání orgány umístěné uvnitř pánevní dutiny před zraněním;
 • podporuje páteř ve vzpřímené poloze;
 • červená kostní dřeň se podílí na tvorbě krve.

Stejně důležité je udržet dělohu ve správné poloze při přepravě dítěte.

Prop a pohyb

Spojení tří kostí pánve je acetabula, která spojuje kulatý vaz s hlavou stehna. Má čiré hrany, dostatečnou plochu a sílu, aby vydržely tlak, a nedrží se pod tíhou horní části těla.

Pánevní pásek se přímo podílí na pohybu prostoru trupu. Vzhledem k anatomickým rysům pánve má člověk na rozdíl od zvířat přímočarý průběh. Pánev zajišťuje rovnováhu těla, správné rozložení zátěže, podporu páteře.

Hladkost pohybů nastává v důsledku vazů, z nichž nejsilnější jsou ileálně-femorální (průměr 10 mm). Tato skupina vazů zpomaluje pohyby při otáčení a rozšiřování.

Ochrana

Orgány umístěné v pánvi jsou spolehlivě chráněny masivní kostí. Patří mezi ně:

 • rektum;
 • močový měchýř;
 • vnitřních reprodukčních orgánů.

Ochranná funkce je zvláště důležitá při přenášení plodu.

Zatížení pánve

Pánevní oblast je pod velkým tlakem, protože je těžištěm celého těla, takže tlak vychází z horní části těla a ze dna. Tlak je způsoben interakcí gravitačních sil během pohybů a působících sil pánevní svalové tkáně.

To je zvláště výrazné s nadváhou, práce související s vzpírání. V průběhu těhotenství se také významně zvyšuje zatížení.

Příčiny bolesti v pánvi

Kloubní problémy - přímá cesta k postižení!
Přestaň tolerovat tuto bolest kloubů! Zaznamenejte osvědčený předpis od zkušeného lékaře.
Přečtěte si více

Jak se může obtěžovat pánevní kost? Bolest v pánevním pletenci se objevuje z následujících důvodů:

 1. Nadměrný sportovní trénink - přetížení ovlivňuje pohybový aparát stejně negativně jako ostatní orgány. Nadměrný tlak způsobuje pocit bolesti, která se objevuje častěji po škole a v noci.
 2. Zlomeniny, modřiny a syndrom bolesti se vyskytují nejen při poškození kostí pánve, ale i dolních končetin. V tomto případě se mění rozložení zátěže, což způsobuje nepohodlí, které může být dáno bederní oblasti.
 3. Maligní nádory. Jsou tvořeny z kostních struktur, s metastázami v kostním systému.
 4. Patologie hematopoetického systému. Bolest je spojena s poškozením kostní dřeně, například u mnohočetného myelomu.
 5. Infekce. Specifický (syfilis, tuberkulóza) a nespecifický. Dokonce s obyčejným nachlazení, tam je “kost” v kostech.
 6. Degenerativní dystrofické změny v tkáních v důsledku nedostatku stopových prvků a živin. V této době dochází k nedostatku vitamínů B1, D.
 7. Hormonální selhání - na pozadí nekontrolovaných hormonů, zvýšených hladin parathormonu a štítné žlázy.
 8. Zánět v pánevních orgánech.
 9. Prodloužená imobilizace.
 10. Věkové změny ve stáří.

V gynekologické praxi je také nutné zaznamenat klimakterické období, kdy změna hormonálních hladin vede k vyluhování vápníku z kostní tkáně.

Typická onemocnění, prognóza

Jak je ovlivněna pánevní kost? Nemoci pánve lze rozdělit do několika skupin:

 1. Vrozené anomálie: hypoplazie (vrozená synostóza), infantilní pánev (šikmé zúžení), divergence kloubu symfýzy, úzká pánev.
 2. Onkologická onemocnění: osteosarkom, chondrosarkom, fibrosarkom, histiocytom. Sarkomy mají nejhorší prognózu, protože jsou agresivní, rychle se vyvíjející typy rakoviny. Tyto formy nádorů jsou však vzácné.
 3. Zánětlivé procesy - nejnebezpečnější onemocnění pánevního kruhu infekční geneze - hematogenní osteomyelitida, vyskytující se s akutními symptomy. Výsledek je ovlivněn věkem pacienta, mírou zanedbávání hnisavého zánětu, včasností léčby, rozsahem chirurgického zákroku. Nepříznivý výsledek v zanedbaných formách, ve kterých se vyvinula dystrofie kostní tkáně.
 4. Degenerativní-dystrofická onemocnění - vznikají v důsledku porušení minerálního metabolismu. Nejnebezpečnějším stavem je osteoporóza. Výsledek je nepříznivý: tato onemocnění přispívají k rozpadu síly a při zranění vedou k hlubokému postižení.

Diagnóza je potvrzena při použití MRI, počítačové tomografie, rentgenového snímku. V mnoha případech jsou punkce a biopsie pánevní kosti ukázány jako terapeutická a diagnostická manipulace. Kontraindikace: srdeční infarkt, hemoragická diatéza, cévní mozková příhoda, diabetes mellitus a srdeční selhání v dekompenzovaném stadiu.

Možná zranění, prognóza

Poranění s porušením integrity pánevních kostí - běžný patologický stav.

Dochází k fraktuře pánevní kosti:

 1. Stabilní - jednostranný, oboustranný, izolovaný, okrajový, s nimi pánevní prstenec není roztrhaný.
 2. Nestabilní - charakterizovaná prasknutím pánevního prstence, možným posunem kosti pod vlivem zátěže, někdy rotačně nestabilní, ve které je zachována vertikální stabilita (fragmenty jsou posunuty v horizontální rovině) a vertikálně nestabilní posun (fragmenty jsou posunuty vertikálně).

Hlavní projevy: výrazná bolestivost, omezený pohyb, hematomy, vystupující fragmenty, ztráta krve (300–3500 ml). Kostní cévy nekolabují a je těžké zastavit krvácení.

Bolest pánevní kosti během těhotenství

Během těhotenství se zvyšuje zatížení pánve, zejména ve druhém třetím trimestru. Nepohodlí je pozorováno v časných stádiích těhotenství, ale není to způsobeno nadměrným tlakem, jako v pozdějších stadiích, ale výrazným nedostatkem vápníku v těle matky.

Dozvíte se o nástroji, který není v lékárnách, ale díky kterému se mnozí Rusové již zotavili z bolesti v kloubech a páteři!

Krátce před porodem dochází k mírnému (1,5–2 cm) nesouladu panvových kostí v důsledku změkčení chrupavky symfýzy stydké kosti. To má zajistit, aby dítě bylo jednodušší projít porodním kanálem. Pánevní kosti se po lehkém porodu vrátí do své fyziologické polohy po dlouhou dobu, v průměru to bude trvat až osm týdnů. Poporodní konvergence struktur pánevních kostí je doprovázena silnou bolestí.

Prevence nemocí a úrazů

Aby se předešlo onemocněním a poranila pánevní pletenec, je nutné posílit kosti a rozvíjet svaly.

 • plavání;
 • jízda na koni;
 • cyklistika;
 • cvičení v tělocvičně.

Tyto třídy přispívají k rovnoměrnému zatížení různých skupin svalů, pomáhají vyhnout se pánevnímu vychýlení, tvoří správnou polohu a štíhlou postavu. Všechny tréninky by měly být pod vedením zkušeného trenéra.

Doktorova rada

K udržení zdraví pohybového aparátu, zejména kyčelního kloubu, pomůže:

 • správné rozložení fyzické aktivity;
 • kontrola hmotnosti;
 • Výživa bohatá na vápník a jiné stopové prvky, doporučená zelená zelenina, luštěniny, vlašské ořechy, ryby.

V případě poranění neprodleně kontaktujte zdravotnické zařízení. Z toho záleží do značné míry na tom, jak plně bude možné obnovit ztracené funkce. Totéž platí pro příslušnou rehabilitaci, zejména pro osoby ve stáří, kdy je proces hromadění kostní tkáně omezován současnými onemocněními a poruchami.

Pánevní kost

Anatomie lidské pánve je poměrně složitá. To je usnadněno vysokým zatížením a širokou škálou prováděných funkcí. Lidská pánev propojuje trup a dolní končetiny, tlak je, jak shora, tak níže.

Vlastnosti

Zajímavostí je, že různorodost savců na planetě je u lidí větší, než je velikost pánve v průřezu větší než v přední a zadní části. Navíc ve vývoji plodu je tvar pánve plodu stejný jako u čtyřnohých savců, ale časem se mění.

Vzhledem k povaze pohlavních rozdílů a charakteristik těla je pánevní kost žen širší a nižší. Její křídla a hrboly sedací části jsou rozvedeny do stran, aby usnadnily průběh těhotenství a porodu. Rozdíly ve struktuře pánve se začínají formovat ihned po začátku prvního menstruačního období (pod vlivem ženských pohlavních hormonů).

Je zajímavé, že s nedostatkem ženských pohlavních hormonů, na pozadí snížené funkce vaječníků, se mění anatomie ženské pánve (stává se úzkou) v důsledku zpomalení tvorby ženských charakteristik.

Jaké jsou funkce lidské pánve?

V anatomické struktuře lidského těla má pánve velký význam, protože pro tělo plní důležité funkce:

 • základní - páteř je k němu připojena;
 • ochranná - uvnitř pánevní dutiny jsou umístěny lidské orgány (močový měchýř, tlusté střevo, ženské a mužské pohlavní orgány);
 • pánev plní funkci středu hmoty lidské kostry;
 • hematopoietic - vzhledem k vysokému obsahu červené kostní dřeně.
Artrodex - vaše úleva od bolesti kloubů!

Pravá pánevní kost

Ochrana

Ochranná funkce pánve

Jedna z nejdůležitějších funkcí pánve je považována za ochrannou. Anatomie lidského těla je taková, že v pánevní oblasti jsou umístěny téměř všechny orgány reprodukce, močový měchýř a některé orgány břišní dutiny.

Všechny tyto orgány jsou chráněny před mechanickým poškozením a vytěsněním kostními tkáněmi pánevní dutiny.

To je obzvláště důležité pro ženy v nošení dítěte. Dno pánve ve formě spojení sakrum a kyčelních kostí je spojeno svazky a podporuje dělohu v požadované poloze.

Pánevní kosti a těhotenství

Struktura pánevní kosti

Pánevní kost je jednou z nejmasivnějších kostních struktur lidského těla a její struktura a geometrický tvar jsou způsobeny hlavní funkcí - podpůrnou. Je tvořen třemi sekcemi: ischiatickou, stydkou a iliakální. Před začátkem puberty jsou oddělení oddělena chrupavkovou tkání a ve věku 14-17 let se oddělení spojují a stávají se jednou pánevní kostí.

Spojování oddělení probíhá v oblastech s největším zatížením - v oblasti acetabula. V acetabulu se nachází hlava femuru, a tak se vytvořil kyčelní kloub.

Lícní pánev se nachází nad acetabula a skládá se z křídel a těla. Křídlo na konci má zvláštní hřeben, ke kterému jsou připojena svalová vlákna břišní dutiny. Ze zadní strany kyčelního kloubu je povrch kosti spojen s kloubem kříže (sakroiliakální kloub).

Stydká oblast je umístěna pod acetabulem zepředu. Skládá se ze dvou větví spojených pod úhlem. Na křižovatce větví je tkáň chrupavky. Vše dohromady - to je stydlivá stydka. Během restrukturalizace ženského těla na porod změkla tkáň chrupavky a kosti se oddělily, aby nebránily dítěti opustit porodní kanál.

Sciatická část je umístěna symetricky ke stydké zadní části. Stejně jako pubic, je pod acetabulum. Kostní tkáně ischiatické oblasti mají silné hrboly, které jsou pokryty svalovou a tukovou tkání. Jsou to hrboly, které podporují osobu při sezení v sedě.

Lidskou pánev tvoří pánevní struktury, kosterní kost a kostrč. Společně tvoří prstencovitou pánevní dutinu.

Kyčelní kloub

Kyčelní kloub je jedním z nejdůležitějších kloubů u lidí, který umožňuje chodit, běžet nebo pohybovat se objekty.

Vznik děje začíná v děloze. Po narození se částečně skládá z chrupavčité hyalinní vrstvy a za 4-5 měsíců chrupavka osifikuje. Současně dochází k intenzivnímu růstu femurů. V procesu zrání je hyalinní chrupavka zcela osifikována a růst se zastaví. V budoucnu se tvar, relativní poloha a struktura lidských kostí neustále mění.

Struktura kyčelního kloubu

Kyčelní klouby se skládají ze dvou acetabulárních dutin pánevní kosti a dvojice femorálních hlav. Tvar kloubu odpovídá kulovému tvaru, protože acetabula má vzhled polokoule, která je naplněna tukovými tkáněmi a na okrajích je lem chrupavky. Struktura kyčelního kloubu je dána povahou prováděných funkcí.

Struktura kyčelního kloubu

Kulová hlava femuru s chrupavkou pokrývající krk stehenní kosti je spojena se samotnou kostí (acetabula). Vnější povrch kloubu je pokryt silnou kapslí. Uvnitř kloubu je několik vazů. Například vaz v hlavě stehenní kosti absorbuje zátěž kyčelního kloubu během motorické aktivity a také chrání zásobovací nádoby uvnitř kosti.

Ileo-femorální vazy jsou v celém lidském těle nejodolnější a jejich tloušťka je asi 8-10 mm. Jejich funkcí je brzdit při narovnávání a otáčení kyčle dovnitř. Dvojice vazů mezi femorem a femorem naopak inhibuje odstranění stehna v nestabilní poloze.