Hlavní / Rehabilitace

Má armáda v roce 2018 trestní rejstřík?

Mnoho kluků se zajímá, zda jsou odsouzení občané převezeni do armády. Je třeba okamžitě říci, že v odpovědi na tuto otázku existuje mnoho právních nuancí. Pokud jim nerozumíte, nechápejte, jaký vztah mají lidé, kteří měli záznam v trestním rejstříku, s vojenskou registrační kanceláří.

Někteří kluci se domnívají, že můžete dostat i podmíněný trest, abyste nechodili do armády. Upozorňujeme, že údaje z rejstříku trestů jsou zaznamenávány ve státních databázích po celý život občana a nelze je vymazat, což ukončí práci v mnoha organizacích i v odpovědných funkcích. A stále musíš jít do armády, o tom dole.

Ostatní lidé mají zájem o smluvní služby, ale jejich životopis obsahuje rejstřík trestů. Přijali odsouzení občané smlouvu? To je také stojí za to říct pár slov. Podívejme se podrobně, začněme s definicí.

Co znamená "rejstřík trestů"?

Nejdříve pochopíme, co to znamená mít záznam v trestním rejstříku. Od samého slova je jasné, že proces se bude konat první. A člověk dostane soud poté, co orgány činné v trestním řízení mají dostatek materiálů a důkazů, že občan porušil zákon. Občan může naopak poskytnout soudci důkaz o jeho nevině.

Objektivně posoudit argumenty každé strany, soud musí rozhodnout (jedna ze dvou věcí) - občan je vinen nebo nevinný. Předchozí odsouzení je status občana, pokud soud rozhodl, že osoba byla vinná (spáchána trestná činnost) a byla odsouzena. Trest může být podmíněn trestem odnětí svobody (například pro ty, kteří se rozhodnou, jak ustoupit z armády).

Odběratelé s rejstříkem trestů

Vzhledem k tomu, že to není smutné, ale dnes neexistují vzácné případy, kdy mladí kluci do 27 let mají záznam v trestním rejstříku. Od věku od 18 do 26 let včetně je „odvod“, legislativa upřesnila zvláštnosti odvodu odsouzených mladých mužů. Studujeme federální zákon "o vojenských službách a vojenské službě". V článku 23 zákona je tedy jasně stanoveno, že mladí muži nemají nárok na odvod:

 • Odsouzení ve formě povinné práce, nápravné práce, omezení svobody, zatčení nebo uvěznění.
 • Bez odsouzení nebo odsouzení za spáchání trestného činu.
 • V souvislosti s nimž probíhá vyšetřování nebo předběžné vyšetřování nebo trestní řízení, u něhož je soud předložen.

Kdy je trestní rejstřík považován za zrušený?

Občan musí trest dokončit až do konce a po určitou dobu neporušuje zákon - to jsou podmínky pro splacení rejstříku trestů. Doba tzv. Zkušební doby závisí na závažnosti trestného činu osobou.

Předchozí odsouzení je tedy považováno za zrušené po následujícím čase:

 • pro osoby s probací na konci tohoto období;
 • není-li trest odnětí svobody, stanoví se zkušební doba 1 rok;
 • po trestu odnětí svobody za několik a středně závažných trestných činů - 3 roky;
 • těžké - 6 let;
 • Občané uvěznění v důsledku spáchání obzvláště závažného trestného činu musí počkat 8 let, než bude odsouzení vyplaceno.

Dejme příklad. Mladý muž ve věku 18 let byl odsouzen a poslán do kolonie po dobu 3 let pro trestný čin střední závažnosti. Po propuštění mladého muže bylo 21 let. Od této chvíle začíná zkušební období 3 let (určené závažností trestného činu). Pokud se tedy mladý muž v těchto třech letech nepodílí na trestných činech, bude po uplynutí této doby považován předchozí rozsudek za zrušený. V tomto okamžiku bude mladík mladší 24 let - to je návrhový věk, resp. Při příští výzvě, je povinen se dostavit do vojenského registračního a přijímacího úřadu, aby se podrobil lékařskému vyšetření a učinil rozhodnutí o odvodu, propuštění ze služby nebo odložení.

Další příklad. Pokud se po uplynutí zkušební doby po odnětí svobody občan například obrátil na 27 let nebo více. Tento věk není ze zákona žádoucí. V tomto případě občan přijde do vojenského štábu, absolvuje lékařskou prohlídku a obdrží vojenský průkaz, bez ohledu na rozhodnutí lékařů (a kategorie způsobilosti k vojenské službě).

V jakém případě je zrušení rejstříku trestů?

Předchozí odsouzení můžete odstranit před jeho splatností. K tomu může dojít po žádosti odsouzeného soudu. V případě dobrého chování občana může soud jeho žádost přijmout, vydat zvláštní soudní dokument. K tomuto jevu dochází velmi zřídka.

Pokud se také prohlásí amnestie, pokud občan spadá pod její činnost, bude následovat i trestní rejstřík.

Další možností popsanou v právních předpisech je milost, která je pro odsouzeného také nepravděpodobným výsledkem. Síla milosti jsou u nejvyššího úředníka státu.

Služba na základě smlouvy s rejstříkem trestů

V dnešní době se občané Ruska stále častěji rozhodují spojit své životy s vojenskou službou a jít na služební cestu. Pro kandidáty s rejstříkem trestů ukládá federální zákon zvláštní požadavky. Část 5 článku 34 federálního zákona říká: smlouvu o vojenské službě nelze uzavřít s občany, kteří vykonávají trest odnětí svobody. Smlouva také není uzavřena ze všech důvodů uvedených výše pro brance (nevyřízené odsouzení a další).

Shrňte

Otázka, zda odsouzení mladí muži jsou vtaženi do armády, je zajímavá pro mnoho kluků. Z výše uvedeného vyplývá, že omezení skutečně přicházejí, ale po určitou dobu. Má armáda záznam v trestním rejstříku? Ne, dokud není odsouzení zúčtováno nebo zrušeno.

Využívá armáda v roce 2018 skoliózu?

Problém špatného držení těla u dětí a dospívajících je v naší době velmi běžným jevem. Podle definice je skolióza jakékoliv zakřivení páteře, tj. Odchylka od určitého standardu. Téměř všichni mladí muži mají dnes podobné abnormality, v souvislosti s nimiž se děti na konci školy začínají učit, zda berou do armády skoliózu? Nelze však jednoznačně odpovědět na tuto otázku - je nutné pochopit, jaké typy skoliózy jsou a jak je určují lékaři.

Mnozí z nich slyšeli, že ve skolióze jsou takzvané stupně nemoci: počáteční stupeň je první, pak závažnější forma je druhá a tak dále, aby se zvýšila závažnost. Jaký stupeň skoliózy je mladý muž nemocný je určen lékařem, a to tím, že zkoumá rentgenové paprsky páteře, ve kterých je geometricky stanoven tzv. Maximální úhel vychýlení. V závislosti na tomto ukazateli se stanoví závažnost onemocnění. V souvislosti s nedávnými změnami právních předpisů o odvodu platí, zda vezmeme v roce 2018 v armádě se skoliózou 2 stupně, 1 stupně a jinými typy posturálních poruch.

Berou se do armády se skoliózou 1 stupně?

Lékaři často nazývají tento typ skoliózy porušením postoje - mírnou odchylkou od normy, s úhlem 1 až 10 stupňů. Ideálně správné spiny prakticky neexistují. Tato odchylka je diagnostikována u 98% mladých mužů vojenského věku. Je důležité si uvědomit, že lékařská komise ve vojenském registračním a kontrolním úřadě nezkoumává zdraví držitele, ale provádí „vyšetření“. Pokud samotný odběratel neposkytne lékařům komise obrazy páteře, na kterých je určen úhel odchylky, stejně jako výpis z lékařského průkazu s pevně stanovenou diagnózou a historií, pak je ve většině případů uvedeno znění - „neexistují choroby páteře“. Nicméně, podle zákona, s prvním stupněm skoliózy, které se do armády, ale ne všechny vojáky, například, nebude mít ve speciálních sil a dalších elitních jednotek.

Je nesmírně důležité pochopit, že při geometrickém určování úhlu zakřivení je možná chyba 2, 3 nebo 4 stupně. To je v této situaci velmi kritické, protože někteří lékaři mohou určit úhel 11 stupňů jako 9 stupňů, což bude znamenat špatnou diagnózu - první stupeň namísto druhé, ze které je možné osvobození od armády. Naše organizace poskytuje pomoc při provádění nezávislého lékařského vyšetření pro držitele - zkušení lékaři vezmou rentgenové snímky a správně určí úhel odchylky, a také zdokumentují vše, co má být předloženo do vojenské evidence a evidence. Volejte, pracujeme po celém Rusku. Zjistili jsme, zda berou do armády se skoliózou 1 stupně, pojďme se zabývat druhou.

Má armáda se skoliózou 2 stupně?

Skolióza druhého stupně je také velmi častým onemocněním, po pořízení snímků tuto diagnózu provádí 40% držitelů při vyšetření lékařem, který má zkušenosti s vyšetřováním dravců a zná příslušnou legislativu. Skolióza 2 stupně odpovídá úhlu odchylky v páteři od 11 do 25 stupňů.

Druhý stupeň tohoto onemocnění páteře je odlišný v tom, že mladý muž si nemusí být vědom ani přítomnosti skoliózy (to se děje v úhlu odchylky 11-17 stupňů) a může také pociťovat bolest, slabost a jiné symptomy. Tato funkce je zohledněna a regulační dokumenty o odvodu. Podívejme se, jestli vezmeme do armády se skoliózou 2 stupně a jaké podmínky jsou nezbytné pro získání osvobození od odvodu.

Zde je třeba rozlišovat 2 případy.

 1. Úhel zakřivení 11-17 stupňů a žádné stížnosti. V tomto případě je nábor uznán za způsobilého pro službu s určitými omezeními - budou sloužit v jiných jednotkách než v elitě.
 2. Jakýkoliv úhel odchylky od normy, odpovídající druhému stupni skoliózy (11-25 stupňů) a přítomnosti pravidelných stížností v historii onemocnění za poslední rok. V tomto případě je mladý muž osvobozen od odvodu.

Odpověď na otázku, zda berou v armádě se skoliózou 2 stupně, se tedy „nebere“, jsou-li v lékařských záznamech zaznamenány stížnosti. Stížnosti by měly být pravidelné, jednou za 2-3 měsíce během posledních 1-2 let. Většina dětí trpících skoliózou druhého stupně si stěžuje na následující příznaky: výskyt bolesti v páteři po určité době ve vzpřímené poloze, snížení normální pohyblivosti (například neschopnost otočit hlavu na konec doprava nebo doleva), znecitlivění končetin, svalová slabost a další.

Je to důležité! Regulační dokumenty popisují řadu stížností, které nejsou významné. Tyto příznaky budou rovny absenci stížností, které v případě úhlu vychýlení až do 17 stupňů budou znamenat vhodnost pro vojenskou službu. Uvádíme seznam menších příznaků.

 • Bolest v zádech po 5 - 6 hodinách stání nebo sezení. Je nesmírně důležité, aby doba, po které se bolestivé pocity objevují, byla zaznamenána v anamnéze nemoci a byla kratší než 5 hodin, jinak bude tento projev bolesti považován za bezvýznamný a se skoliózou druhého stupně bude draftee převezena do armády.
 • Snížení amplitudy pohybu v jakékoliv části páteře o méně než 20% - také není významným porušením funkce páteře se skoliózou. Pokud je v lékařském potvrzení zaznamenáno omezení pohybu ve výši 21%, jedná se již o porušení funkce a důvody pro osvobození od odvodu v případě skoliózy 2 stupně.
 • Snížení citlivosti oblasti, za kterou je jeden nerv zodpovědný, a snížení svalové síly jedné zóny při zachování možnosti pohybu. Aby se tyto symptomy zohlednily, měly by být zaznamenány poruchy citlivosti v několika oblastech těla nebo úplná ztráta citlivosti v jakékoli oblasti, v tomto případě nebudou mít skoliózu 2. stupně.

Jak vidíte, rozdíl 1% může ovlivnit, zda si vezmou nábor do armády se skoliózou nebo ne. Obyčejný lékař na klinice mnoho z těchto příznaků neopraví, protože není lékařem vojenské lékařské praxe - neví, které příznaky ovlivňují zdraví mladého muže pro armádu. A pokud všechny potřebné příznaky, diagnóza skoliózy stupně 2 a úhel odchylky nejsou v anamnéze jasně uvedeny, lékařská komise uzná brance zdravě, a to je legální, protože povinnost předložit zdravotnické dokumenty leží na branci.

Vzhledem k tomu, že nemoc je rozšířená, lékaři u vojenského úřadu pro registraci a zařazení někdy porušují předpisy - neuznávají úhel definovaný na obrázku; Někdy lze říci, že stížnosti rekrutů nejsou vážné, atd., Je nezákonné, aby se s nimi setkali a šli do armády, přestože právní základ pro osvobození od armády v žádném případě nestojí za to! Proti nezákonným činům lékařů je třeba se odvolat. Obraťte se na nás a domluvte se na odvolání (sekce Kontakty).

Má armáda se skoliózou 3 stupně?

Skolióza 3 stupně odpovídá úhlu odchylky v páteři od 26 do 50 stupňů. Toto je vážný stupeň onemocnění, zpravidla je takové zakřivení viditelné pouhým okem. Lidé, kteří trpí touto chorobou, o tom jistě vědí. Je nepravděpodobné, že rekrut „náhodně“ během vyšetření odhalil 3 stupně skoliózy.

Stupeň 3 skoliózy způsobuje mnoho příznaků, které jsou neslučitelné s vojenskou službou, a proto je odpověď na otázku, zda jsou lidé převezeni do armády se stupněm skoliózy 3, určitým „ne“, nebere se. Takoví rekruti jsou vyňati z povolání na základě výsledků lékařské rady a brzy poté obdrží vojenskou zdravotní kartu.

Má armáda se skoliózou 4 stupně?

Ještě závažnější stupeň skoliózy - čtvrtá - tato diagnóza je prováděna lékařem, pokud úhel sklonu od normální polohy v obrazu páteře dosahuje 50 nebo více stupňů. S takovým stupněm skoliózy v armádě neberte. Toto onemocnění je poměrně vzácné.

Jaký je výsledek?

Jak vidíte, osvobození od armády je poskytováno rekrutům se skoliózou 2 stupně a závažnějšími formami této diagnózy. To se však děje pouze tehdy, jsou-li v lékařském průkazu správně zaznamenány všechny příznaky, stejně jako správný úhel vychýlení páteře, jak je stanoveno rentgenovým zářením.

Více než 40% rekrutů má tuto formu skoliózy, ale ve většině „kontroverzních případů“, kdy je dokumentace orámována nesprávně, jsou tyto děti považovány za vhodné. Chcete-li tomu zabránit, nebo pokud již byl nábor prohlášen za vhodný, můžete nás kontaktovat ohledně právní pomoci. Naši odborníci zorganizují průzkum, pomohou vám řádně provést dokumenty, napadnou nelegální rozhodnutí návrhové komise a dosáhnou přijetí vojenského lístku striktně na základě federálního zákona. Volejte, přihlaste se na bezplatnou konzultaci.

Má armáda s tetováním v roce 2018?

Snad nejběžnější otázkou fitness pro armádu po otázce přítomnosti plochých nohou je otázka tetování. Mnozí z nich slyšeli od přátel: mám tetování na pažích, nepřijmou mě do armády a tak dále. K pochopení stavu, v němž přítomnost tetování ovlivňuje možnost získání osvobození od odvodu, je nezbytné pochopit, co je základem pro osvobození od služby.

Kromě správních a některých dalších důvodů, jako je odložení armády při narození dítěte, je jedním z hlavních důvodů získání propuštění zdravotní stav držitele. Pokud z výše uvedených důvodů postačí předložit zavedený soubor dokumentů a předložit jej návrhové radě, pak je s průzkumem zdraví mnohem vážnější. Významnou součástí areálu vojenských evidenčních a poddůstojnických kanceláří jsou ordinace lékařů, kteří zkoumají mladé muže při přípravě akcí.

Postup pro vyšetřování lékařů je přísně regulován, byl vypracován dokument - plán onemocnění v roce 2018, ve kterém jsou popsány všechny nemoci, které nejsou převzaty do armády, nebo jsou odloženy. Každý lékař zkoumá nábor podle své specializace, zeptá se, zda má mladý člověk diagnostiku a potvrzení o jejich přítomnosti. Pokud neexistují žádné certifikáty a během vyšetření nejsou zjištěny žádné zjevné nemoci, pak je mladý muž považován za způsobilého.

Zde leží hlavní bod, který určuje, zda se do armády s tetováním, a to, že lékařská rada ve vojenské kanceláři je poslední etapou, kdy se rozhodne, zda mladý muž půjde sloužit, nebo ne. Takže, je to tetování jako nemoc, a dává to právo nechodit do armády?

Tattoo - nemoc nebo ne? Hledisko lékařů vojenského úřadu pro evidenci a zařazení

Jak bylo uvedeno výše, činnost lékařů na lékařské desce je přísně regulována a nemůže existovat žádný soukromý pohled na tetování. Harmonogram chorob - oficiální regulační dokument - neobsahuje informace o tetování, proto tetování není nemoc, proto s tetováním převzat do armády.

Nicméně, mnozí slyšeli, že pokud existuje mnoho tetování, že pokud se vztahuje na určité procento kůže, tam je tetování na obličej, ruce, krk, ruce a jiné oblasti kůže, výjimky jsou možné, as takovými tetování neberte armádu. Je to tak? Odpověď na tyto výroky bude stále „ne“ - v regulačních dokumentech takové podmínky neexistují, neexistují metody pro měření procenta pokrytí pokožky tetováním a tak dále.

Je třeba poznamenat, že existuje praxe, při které byli mladí muži s určitými tetováními osvobozeni od odvodu a nebyli odvezeni do armády. O tom dále.

Výjimka armády s tetováním v roce 2018

Brankáři ve vojenské kanceláři jsou vyšetřováni zejména psychiatrem. Uzavření tohoto odborníka zpravidla po rozhovoru s mladým mužem. Lékař se ptá na svévolné otázky, a to i na základě chování a vzhledu náboru. V tomto případě je přítomnost speciálních znaků ve formě tetování na obličeji, prstech, rukou, může přitáhnout pozornost psychiatra a může poslat mladého muže ke zkoumání stavu duševního zdraví. Zde však stojí za zmínku, že v dokumentech upravujících odvolání neexistuje žádný takový pokyn. Lékař nemusí pozorovat nebo věnovat pozornost tetování, a pro jiného lékaře tetování nemusí být něco "zvláštní".

V poslední době už tetování není „šokující“ fenomén, mnoho mladých lidí je dělá pro sebe. Někteří kluci, samozřejmě, udělat tetování na obličej, nebo plné pokrytí části těla s tetováním, například rukou. Takové případy jsou mnohem menší, ale každý rok je stále více a více. Podle statistik 98,4% lidí s tetováním nemá abnormality v duševním zdraví, takže je pošetilé očekávat, že se do armády nevezmou s tetováním. Pokud budou posláni na vyšetření psychiky, odborní lékaři budou schopni jednoznačně určit přítomnost duševní nemoci, neuspějí v klamání a simulace nemoci je přímým znamením vyhýbání se armádě - trestný čin trestný - až 2 roky odnětí svobody a velký finanční trest.

Další důvody pro osvobození a odklad

Naše dlouhodobá praxe pomáhajících branců ukazuje, že většina branců má nemoci, které s armádou neberou. Podle oficiálních statistických údajů přijalo 76,7% mladých mužů v roce 2018 odklady nebo vojenskou kartu ze zdravotních důvodů. Vzhledem k tomu, že vojenská evidenční a přijímací kancelář nevede k úplnému posouzení zdravotního stavu mladého muže, ale zkoumá pouze poskytnuté informace, z 23,3% dětí, které jsou považovány za způsobilé, mají také potenciální choroby, jimž je vydáváno vojenské ID.

Teď už víš, jestli si vezmeš armádu tetováním. Naše organizace organizuje nezávislé zdravotnické průzkumy v rámci celého Ruska. Poskytujeme také právní podporu při průchodu zdravotnické komise ve vojenské kanceláři. Zavolat, poradit zdarma.

Přijme armáda probaci?

Vojenská služba v ozbrojených silách a dalších vojskách je odpovědností občanů Ruské federace. Povinnost chránit vlast je zakotvena v základním zákoně státu. Odběr se koná dvakrát ročně: na jaře a na podzim.

Před začátkem návrhu kampaně se mnoho mladých lidí zajímá o otázky odložení nebo úplného odstranění povinnosti ze služby, zejména: jsou převezeni do armády s podmíněným trestem. To znamená, že v tomto článku bude diskutován termín „podmíněný termín“ a podmínky náboru.

Co znamená termín „podmíněný termín“?

Osoba, která se dopustila protiprávního jednání, zpravidla podléhá použití určitého trestního opatření. Není to však vždy tak. Existuje seznam důvodů zakotvených v zákoně, podle kterých může být osoba propuštěna z výkonu trestu. Pokud tento zákon spadá pod pojem „trestný čin“, jsou důvody pro osvobození od trestu obsaženy v trestním zákoníku Ruské federace.

Soudce nejprve určí, zda je spáchaný trestný čin trestným činem. Je-li osoba shledána vinným soudním rozhodnutím, je odpovědný a musí být uplatněn odpovídající trest. Soudce v této fázi má některé alternativy.

Zvláštní část trestního zákona obsahuje pro každý trestný čin určité trestné opatření. Trestní články stanoví alternativní typy sankcí a různé podmínky výkonu trestů. Ve fázi rozhodování soudce zohledňuje všechny okolnosti případu, které zmírňují nebo zhoršují odpovědnost obviněného. Soudce má právo zvolit si možnost probace - to znamená, že místo skutečného výkonu trestu (vězení) je stanovena zkušební doba. V tomto období musí odsouzená osoba svým pozitivním chováním prokázat, že je možná korekce, aniž by ve skutečnosti sloužila.

Přiřazení podmíněného trestu není vždy možné. Trestní zákoník jasně definuje případy, kdy má soudce právo nahradit skutečný trest podmíněným trestem. Po celou zkušební dobu je odsouzený pod přísnou kontrolou oprávněného orgánu, na jehož příkaz mu mohou být přiděleny další povinnosti, jejichž účelem je jeho náprava. Pokud odsouzený neplní příkazy a poruší podmínky zkušební doby nebo se opět dopustí protiprávního jednání, je podmíněný trest nahrazen skutečným výkonem trestu.

Pokud odsouzený svým jednáním prokázal, že nastoupil na cestu opravy, nebo uplynula zkušební doba, pak jsou všechna omezující opatření z něj odstraněna a jeho odsouzení je zrušeno. Do této chvíle má pachatel status „odsouzeného“ se všemi negativními důsledky.

Důsledky probace

Navzdory tomu, že odsouzený není v institucích omezení svobody, jsou jeho práva velmi omezená. Rovněž může být uložena dodatečná sankce ve formě omezení výkonu určité činnosti.

Soudce může přidělit následující dodatečné povinnosti:

 • zákaz účasti na hromadných kulturních akcích a jiných konkrétních místech;
 • neschopnost odstoupit z práce, změnit místo bydliště bez předchozího oznámení orgánu dohledu;
 • hledání zaměstnání nebo promoce;
 • podstupují povinnou léčbu atd.


Porušuje podmínečný trest odběr?

K zodpovězení této otázky je třeba odkázat na spolkový zákon "o vojenském službě a vojenské službě". Obsahuje všechny důvody, proč mohou být občané osvobozeni od odvodu. Článek 23 uvádí osoby, které nejsou způsobilé. Patří mezi ně:

 • Osoby, které nebyly odsouzeny nebo nevypověděly odsouzení za protiprávní jednání;
 • vyšetřovaných nebo soudních řízení;
 • osoby, které vykonávají rozsudek soudním rozhodnutím (výjimkou jsou sankce ve formě pokut a odnětí práva na obsazení určitých funkcí).

Armáda neprobíhá probaci, protože tyto osoby nemají možnost vykonávat skutečnou službu. S podmíněným odsouzením osoby splňují řadu povinností, které nejsou slučitelné s výkonem vojenských povinností. Tyto povinnosti zahrnují povinnou veřejnou službu, která musí být vykonávána ve volném čase z práce nebo času.

Po uplynutí zkušební doby (podmíněného období) je však odsouzení zrušeno nebo odstraněno před určeným obdobím (pro pozitivní chování odsouzeného). To znamená, že odsouzení je zrušeno, a tím jsou odstraněny všechny jeho právní důsledky. Takový občan se tak opět stává brancem a po podmíněném termínu je všeobecně převezen do armády, pokud neexistují jiné kontraindikace, které brání výkonu vojenské služby.

Po odsouzení nebo vyhoštění může bývalý odsouzený s podmíněným trestem spadat pod podzimní nebo jarní návrh. Doba služby v armádě v roce 2018 je 12 měsíců.

Má armáda záznam v trestním rejstříku

Vydává Vojenská lékařská vysoká škola 09/25/2018

V souladu s Ústavou je služba v řadách ozbrojených sil přímou zodpovědností všech dospělých mládeže. Odpověď na otázku "Jsou vzati do armády s trestním rejstříkem" se zajímá o lidi, kteří mají problémy se zákonem. Pro jasnou odpověď byste měli znát vlastnosti takového volání.

Co znamená "rejstřík trestů"?

Pokud osoba porušuje zákon, jde na soud po důkazech ze strany orgánů činných v trestním řízení. Občan má právo uvést skutečnosti své neviny. Soud objektivně vyhodnocuje argumenty každé strany a rozhoduje. Odsud - postavení osoby v situaci, kdy ho soudce považuje za vinného. Trest za to je podmíněn nebo vězněn.

V cestovním pase je uložen trestní rejstřík v případě, že se občan shledá vinným ze spáchání trestného činu trestného typu.

Přijímání do rejstříku trestů

Bohužel, v současné době často existují mladí muži do 27 let, kteří mají záznam v trestním rejstříku. Od věku 18 až 26 let je odvod, zákon předepisuje rysy odvolání těchto kluků. Článek 23 spolkového zákona o vojenských povinnostech uvádí, že mladí občané, kteří:

 • vykonávat své tresty ve formě nápravné práce, vězení;
 • mají vynikající odsouzení za trestný čin;
 • jsou předmětem šetření.

Tyto osoby nejsou předmětem odvolání.

Závažnost trestu nebo trestného činu nemá vliv na možnost doručení. Je-li vyšetřování skončeno a případ je projednán soudem, není v tomto okamžiku také dovoleno zavolat mladíka do armády.

Zvláštnosti právních předpisů

Pokud jsou občané vojenského věku vyšetřováni, nebo jsou jejich případy předvedeni k soudu, odvolání je nemožné - veškeré úsilí vojenského registračního a přijímacího úřadu bude marné a bude zákonem zmařeno. Odsouzení a zadržení jsou neslučitelné pojmy. Zatčení osoby nebudou moci být vyzvány k výkonu služby, dokud ve vztahu k nim neučiní procesní rozhodnutí.

Berou do armády ploché nohy

V očekávání konce školy jsou mladí rekruti znepokojeni otázkou, zda je vezmou do armády s plochýma nohama. Legislativa Ruské federace stanoví kritéria pro vhodnost mladých lidí pro vojenskou službu. Osvobození od armády je povoleno, pokud existují platné důvody podložené kvalifikovaným lékařským osvědčením.

Následky flatfoot

Oblouk nohy vykonává tlumící funkce při chůzi, běhu, pomáhá udržovat rovnováhu, udržuje fyzickou námahu. Vrozený nebo získaný flatfoot je doprovázen významnými změnami v celém pohybovém aparátu. Nemoc nevyhnutelně postupuje, má vážné následky a komplikace, které brání vojenské službě:

 • silná bolest v dolních končetinách při chůzi;
 • nepříjemná chůze, špatné držení těla, skolióza;
 • vzhled kontraktů (plexus) prstů na nohou;
 • divergence ve tvaru vějířovitých kostí;
 • zploštění nohy, hrboly, mozoly, kuří oka;
 • exostózy (růst spinálního osteochondralu);
 • artróza, osteochondróza, osteoartróza.

Flatfoot v zanedbávané formě je doprovázen degenerativními změnami v kostní a chrupavkové tkáni, stává se zdrojem bolesti kloubů a svalů. Pobyt v armádě as tím spojená zvýšená fyzická aktivita přispívají k progresi onemocnění. Aby se zabránilo nezvratným změnám, je důležité správně diagnostikovat onemocnění a objektivně posoudit vhodnost mladého muže pro vojenskou službu.

Kategorie fitness

Pokud jsou v raném dětství zjištěny známky deformace oblouku chodidla, měly by být zahrnuty do lékařského dotazníku. Symptomy progrese flatfoot, metody používané k léčbě onemocnění, jejich účinnost se také odrážejí v dokumentu. Uložená data usnadňují průchod lékařských vyšetření v armádě. Na základě dostupných informací a vlastních pozorování vydá lékařská komise stanovisko k kategoriím způsobilosti pro armádu:

Ať už berou do armády tetování na obličej a tělo: odpověď právníka

Otázka, zda vzít armádu s tetováním, se zajímá o většinu mladých mužů. Vzhledem k nezkušenosti, mladí lidé zdobí tělo s tělem-kreslení a podivné symboly, doufat, že budou moci vyhnout se odvodu. Konečný verdikt v tomto případě učiní lékařská komise ve vojenské registrační kanceláři. Jsou to lékaři, kteří rozhodnou, zda je člověk vhodný pro službu. Je přítomnost tetování duševní poruchou a dává důvod vyhnout se návrhu armády?

Tetování: odchylka nebo hold módě?

Moderní kultura mládeže vyžaduje, aby zdobení těla stálými obrazy bylo stylové a módní. Téměř všichni slavní hudebníci a herci mají tetování, které hrdě ukazuje ostatním. Mladí lidé, kteří se dívají na strmé rappery, mají tendenci je napodobovat. Jsou přesvědčeni, že takový obraz přitáhne pozornost opačného pohlaví a dá jim zcela odlišný status. Bohužel, kluci zapomínají, že show business a obyčejný život jsou dvě různé věci. V prvním případě je tetování způsob, jak přilákat pozornost a vydělat spoustu peněz. Ve druhém případě se jedná o stigma pro život, která může způsobit mnoho zbytečných problémů.

Lékaři ve vojenském registračním a kontrolním úřadě mají přísně regulovaný seznam nemocí, které dávají důvod odmítnout službu branců v armádě. Oficiální dokument neobsahuje informace o tetování, což je důvodem domnívat se, že armáda s obrázkem se jen bere. Jediná námitka: v osobní věci bude přítomnost tetování uvedena ve sloupci "Speciální funkce" a umístěna příslušná značka. Nezáleží na tom, jak tvrdě se budoucí voják vyhýbá odvodu, tetování mu v tom samozřejmě nepomůže. Totéž platí pro piercing nebo skarifikace.

Alespoň to je případ Ruska. Například v USA si za žádných okolností nepřijímají muže s kresbami na obličej, krk a hlavu. Od roku 2014 jsou tetování pod koleny také považovány za nepřijatelné. V Číně, až do roku 2011, byli kuřáci, tetovaní a zjizvení drafisté odepřeni. Nyní zákazy změkly: můžete sloužit v armádě pro ty mladé muže, kteří mají slabé jizvy z proniknutí do uší, a tetování na prominentním místě nepřesahuje 2 cm.

Nicméně, v Rusku, stejně jako po celém světě, tam jsou některé případy, kdy tetování může nejen stát překážkou pro vojenskou službu, ale také zasahovat do zbytku svého života.

Lékařské vyšetření

V praxi může být přítomnost tetování považována za duševní poruchu. Lékař dospěl k podobnému závěru, pokud tetování zabírá 70–90% těla nebo obsahuje obscénní, okultní, rasistickou symboliku. Charakteristický obraz na obličeji je také důvodem k potěšení neuropsychiatrické dispenzáře. Přihlíží se k chování a přiměřenosti mladého muže, který je během rozhovoru s lékařem nasazen do armády. Pokud má psychiatr ve vojenské kanceláři podezření na stav duševního zdraví brance, pošle ho, aby navštívil specialistu v IPA.

Když je diagnóza potvrzena, mladý muž je vyňat z vojenské služby a je registrován v lékárně po dobu 5 let. Po tom bude nucená léčba a odpovídající značka nemoci, která ohrožuje zbytek jeho života. Taková touha vyhnout se odvodům vede k následným problémům při hledání zaměstnání, získání pasu a řidičského průkazu.

Pokud se během průchodu lékařské rady podařilo najmout psychiatra a diagnóza nebyla v psychiatrické léčebně potvrzena, je to znamení úniku z armády. Simulace nemoci je trestný čin, který může mít za následek velkou pokutu nebo odnětí svobody až na dva roky.

Tetování a psychiatrie

V rozhovoru s pacientem můžete zjistit, zda vzor pleti je odchylkou od normy. Během zasedání odborník vyhodnotí obraz podle následujících kritérií:

 • skupina, do které tetování patří (příslušnost k určité profesi nebo komunitě);
 • počet výkresů karoserie, jejich tvar a velikost;
 • sémantické zatížení kompozice (proč si ji pacient vybral a co chtěl sdělit ostatním).

Lékaři prokázali, že osoba pokrytá tetováním od hlavy až k patě je morálně nestabilní osoba s roztřesenou psychikou. O tom, co obrazy ukazují na přítomnost vážné nemoci, říkají nejnovější výzkumní vědci. 44,6% pacientů s duševními poruchami mělo snímky divokých agresivních zvířat, studených zbraní, krutých scén. 14,4% si zvolilo symboly milující svobodu nebo odvolání obsahující protest.

Chyba práce

Podle statistik nemá 98,4% lidí s tetováním žádné mentální abnormality, takže většina majitelů nositelných kreseb je odvezena do armády. Dokonce ani rozsáhlá skladba na celém hřbetu se nestane základem pro osvobození od služby. Pokusy o oklamání lékařského vyšetření jsou obvykle fiasko: profesionální experti okamžitě vypočítávají simulátory pomocí jednoduchých testů a vedoucích otázek.

Armádní služba je důležitým obdobím v životě každého člověka. Jak kolegové budou léčit toto nebo že tetování není známo. Někdy je reakce nepředvídatelná: vojáci posledních dnů podléhají urážkám a ponížením. Studie ukazují, že polovina mladých lidí ve zralém věku lituje chyb mládeže ve formě tělesného vzoru. To vytváří spoustu problémů nejen v armádě, ale iv pozdějším životě. Člověk se již nemůže spoléhat na práci v prestižní firmě nebo ve státní službě. Vzhledem k velké tetování, které nelze skrýt, odmítají být zaměstnáni jako vedoucí kanceláře, realitní kanceláře nebo zubaře.

Ale můžete také najít cestu ven z této situace. Moderní medicína nabízí laserové odstranění kožního obrazu. Tento postup je bezbolestný a poměrně rychlý. Aby bylo možné odstranit středně velké tetování, budete potřebovat 7-10 sezení.

Existuje také chemicko-mechanický způsob, když se zařízení používá k odstranění horní vrstvy kůže, jakož i odstranění vzoru spolu s pokožkou. Obě možnosti jsou bolestivé a zanechávají jizvy po celý život. Proto před tím, než si toto tělo ozdobíte tímto způsobem, přemýšlejte o důsledcích.

Vezmou to

Vedoucí právního oddělení asistenční služby pro úřady.

Expert na lékařské a vojenské právo.

Tel. 8 800-333-53-63

Rejstřík trestů a vojenská služba

Máte-li vynikající trestní rejstřík, můžete dočasně zapomenout na armádu. Ustanovení čl. 23 odst. 3 zákona o vojenství stanoví, že občané, kteří: t

 • výkon trestu za trestný čin;
 • nebyli odsouzeni ani odsouzeni;
 • v době odvolání.

Jinými slovy, vojenský štáb nebude moci zavolat odsouzeného do armády. Nezáleží na tom, zda osoba vykonává trest: drobnou krádež, prodej drog nebo loupež. Občané, jejichž vina v době odvodu je prokázána u soudu, nebudou voláni. I když občan dobrovolně přijde do vojenského štábního úřadu, důstojníci vojenského komisariátu mu nebudou moci předat předvolání k odeslání.

Berou s armádou podmíněné odsouzení?

Zákon „o vojenské službě a vojenské službě“ dává jednoznačnou odpověď na otázku: je po odsouzení odsouzen do armády. Podle normativního aktu, i když občan není ve vazbě na místech zbavení svobody, ale má podmíněný trest, je nábor nemožný. Nikdo by však neměl zneužívat svá práva a porušovat zákon, aby se vyhnul odvodu, protože propuštění z branže trvá pouze do doby, než předchozí rozsudek nezanikne.

Vezmou do armády po podmíněném odsouzení? Jakmile bude rejstřík trestů splacen, vojenský komisariát bude moci poslat do služby vojáka. Po skončení „podmínky“ je mladý muž povinen se dostavit do dvou týdnů ve vojenském evidenčním a registračním úřadě a rejstříku - pro tuto kategorii občanů se toto prohlášení podává po celý rok. Během návrhu kampaně by měl mladý muž obdržet předvolání k lékařskému vyšetření.

Zrušení přesvědčení a armády

Většina zoufalých rekrutů zvažuje získání trestního rejstříku jako jednoho ze způsobů, jak se vyhnout odvodu, ale z praktického hlediska je tato metoda neúčinná. Podle zákona "o vojenské službě a vojenské službě" jsou rekrutováni rekrutovaní do armády. Bezprostředně po odstranění nebo vykoupení rejstříku trestů musí vojenský štábní úřad poslat občana, aby se zúčastnil předběžného návrhu, a pokud je zdravotní stav člověka uspokojivý, předá mu předvolání k odeslání.

Existují také případy, kdy vojenské komisariáty „zapomínají“ na tresty s kriminální minulostí, ale obvykle v takových případech předvolání nepřichází k lidem, kteří spáchali závažné zločiny, ani k recidivistům. Zaměstnanci vojenských registračních a poddůstojnických kanceláří mají sklon věřit, že tito rekruti mohou nepříznivě ovlivnit své kolegy a narušit vojenskou disciplínu. Důstojníci vojenského registračního úřadu a úřady pro zápis jsou více oddaní brancům, kteří jsou odsouzeni za menší trestné činy. Takoví občané jsou rekrutováni do armády na stejné úrovni jako ostatní branci. Vojenský úřad pro evidenci a zařazení určuje typ vojáků, kterým budou zaslány podle kategorie způsobilosti rekrutů, jejich vzdělání a odborných dovedností. Je mylné se domnívat, že přítomnost trestního rejstříku bude nutně vést ke strojírenským a stavebním jednotkám - volba prakticky neexistuje. Jediná výjimka, do které nejsou vojáci převezeni do árie s trestním rejstříkem, jsou elitní jednotky, šance dostat se do nich je nízká i pro držitele s „čistou“ biografií.

Má armáda záznam v trestním rejstříku?

Otázka „Může být muž odsouzený za trestný čin povolán na vojenskou službu?“ Zajímá mnoho mladých lidí, kteří porušili zákon. Někteří mladí lidé, kteří nemají trestní obvinění, ale ti, kteří nechtějí sloužit v armádě, se také ptají na tuto otázku. Pro odpověď na tuto otázku je třeba zvážit několik nuancí týkajících se právních předpisů v této oblasti. V tomto článku se budeme zabývat otázkou, zda jediné odsouzení může člověka zbavit možnosti sloužit v armádě, jakož i příklady, kdy trestní rejstřík nemá vliv na vojenskou službu, zvážit, zda osoby s předchozím odsouzením mohou sloužit na základě smlouvy.

Kdo je osvobozen z armády?

Zákon stanoví možnost náboru občanů souvisejících s trestnými činy následovně. Podle čl. 23 odst. 3 zákona o vojenském režimu jsou občané osvobozeni od vojenské služby a odvodu:

 • výkon trestu za trestný čin;
 • s rejstříkem trestů, který je nevyřízený;
 • během hovoru.

Článek „odsouzení“ odkazuje na období v životě občana, kdy byl odsouzen za trestný čin soudem, a na něj byl uvalen trest odnětí svobody a další druhy trestů.

Úřad pro vojenskou registraci a zařazení do armády tak nemůže zavolat lidi do armády, kteří se v současné době účastní trestného činu a vystupují jako obviněný nebo vinný, ale teprve poté, co osoba obdrží trest a „tráví čas“ na určené období.

Skutečnost, že vojenská registrace a zařazení do úřadu tyto občany nezavolá, neznamená, že můžete přijít sami a vyjádřit přání připojit se k řadám ozbrojených sil Ruska, protože informace o rekrutech jsou kontrolovány. A když se ukáže, že osoba nesloužila trest, bude mu hovor odmítnut.

Pokud je odsouzení „podmíněné“

V souladu se zákonem „O vojenské službě a vojenské službě“ můžete získat definitivní odpověď na otázku, zda jste po přijetí podmíněného trestu přijati do armády. Podle tohoto zákona, i když má osoba podmíněný trest a neslouží svůj trest ve vězení, nemůže být také odsouzen do armády.

To však neznamená, že by lidé, kteří nechtějí sloužit v armádě, mohli spáchat menší zločin, získat „stav“ a tím „vyrazit z armády“. Protože zákon brání pokusům vyhnout se vojenským povinnostem občanů. Podmíněné podmínky jsou obvykle krátké a volání v Rusku je ve věku od 18 do 27 let a odložení služby se uplatňuje pouze do zaplacení trestního rejstříku. Navíc i podmíněný rozsudek zbavuje občana mnoha výhod, například:

 • zaměstnání pro důstojnou práci;
 • neschopnost zastávat vedoucí pozice;
 • neschopnost pracovat ve finančních institucích, ústavech péče o děti;
 • není možné zastávat veřejné a oficiální pozice;
 • ztratí respekt ve společnosti;
 • a další.

Dávají se do armády po "stavu" a "propuštění"?

Odpověď na tuto otázku není vždy přímočará, vše záleží na tom, jak závažný byl trestný čin spáchán, a na vedení místní vojenské jednotky. Podle zákona, osoba s zrušeným přesvědčením může být navrhnut do armády, ale někdy návrh tabule “zapomíná” na takových rekrutech. To se děje, když zaměstnanci vojenského úřadu pro zařazení do důchodu věří, že nalezení zločinecké osobnosti, která vážně porušila zákon, nemusí být ve prospěch zbytku rekrutů.

Chce-li mladý muž jít do armády, ale nedostane předvolání, může požádat úřad pro nábor o 2 týdny po ukončení podmíněného trestu. Dva týdny po splnění podmínky je každý občan povinen se zaregistrovat na vojenském registračním úřadě. V případě, že občan v průběhu návrhového období absolvuje lékařskou prohlídku, bude přijat do řad ozbrojených sil.

Chce-li mladý muž sloužit na základě smlouvy, musí také zanechat rejstřík trestů, aby získal tuto příležitost. Jediným omezením, které takový občan může mít ve službě, je to, že se rozhodně neberou do elitních jednotek, dokonce ani rekruti s dobrou charakterizací tam často nechodí. Obecně platí, že občan, který má záznam v trestním rejstříku, může být poslán do kterékoli pobočky armády, a ne tolik věří, že je to jen v inženýrských a stavebních týmech.

Vrácení a odebrání rejstříku trestů

Abychom pochopili, v jakém okamžiku můžete být nasazeni do armády poté, co jste sloužili ve vězení, musíte pochopit, co je považováno za přesvědčení.

Předchozí odsouzení bude považováno za zrušené, jakmile projde:

 • Celé období přidělené podmíněnému termínu;
 • Jeden rok po podání lehčí věty;
 • 3 roky po jeho propuštění pro zločiny malé a střední gravitace;
 • 6 let po ukončení trestu za závažný trestný čin;
 • 8 let po výkonu trestu za spáchání zvláště závažného trestného činu.

Ať už berou do armády tetování na obličej a tělo: odpověď právníka

Otázka, zda vzít armádu s tetováním, se zajímá o většinu mladých mužů. Vzhledem k nezkušenosti, mladí lidé zdobí tělo s tělem-kreslení a podivné symboly, doufat, že budou moci vyhnout se odvodu. Konečný verdikt v tomto případě učiní lékařská komise ve vojenské registrační kanceláři. Jsou to lékaři, kteří rozhodnou, zda je člověk vhodný pro službu. Je přítomnost tetování duševní poruchou a dává důvod vyhnout se návrhu armády?

Tetování: odchylka nebo hold módě?

Moderní kultura mládeže vyžaduje, aby zdobení těla stálými obrazy bylo stylové a módní. Téměř všichni slavní hudebníci a herci mají tetování, které hrdě ukazuje ostatním. Mladí lidé, kteří se dívají na strmé rappery, mají tendenci je napodobovat. Jsou přesvědčeni, že takový obraz přitáhne pozornost opačného pohlaví a dá jim zcela odlišný status. Bohužel, kluci zapomínají, že show business a obyčejný život jsou dvě různé věci. V prvním případě je tetování způsob, jak přilákat pozornost a vydělat spoustu peněz. Ve druhém případě se jedná o stigma pro život, která může způsobit mnoho zbytečných problémů.

Lékaři ve vojenském registračním a kontrolním úřadě mají přísně regulovaný seznam nemocí, které dávají důvod odmítnout službu branců v armádě. Oficiální dokument neobsahuje informace o tetování, což je důvodem domnívat se, že armáda s obrázkem se jen bere. Jediná námitka: v osobní věci bude přítomnost tetování uvedena ve sloupci "Speciální funkce" a umístěna příslušná značka. Nezáleží na tom, jak tvrdě se budoucí voják vyhýbá odvodu, tetování mu v tom samozřejmě nepomůže. Totéž platí pro piercing nebo skarifikace.

Alespoň to je případ Ruska. Například v USA si za žádných okolností nepřijímají muže s kresbami na obličej, krk a hlavu. Od roku 2014 jsou tetování pod koleny také považovány za nepřijatelné. V Číně, až do roku 2011, byli kuřáci, tetovaní a zjizvení drafisté odepřeni. Nyní zákazy změkly: můžete sloužit v armádě pro ty mladé muže, kteří mají slabé jizvy z proniknutí do uší, a tetování na prominentním místě nepřesahuje 2 cm.

Nicméně, v Rusku, stejně jako po celém světě, tam jsou některé případy, kdy tetování může nejen stát překážkou pro vojenskou službu, ale také zasahovat do zbytku svého života.

Lékařské vyšetření

V praxi může být přítomnost tetování považována za duševní poruchu. Lékař dospěl k podobnému závěru, pokud tetování zabírá 70–90% těla nebo obsahuje obscénní, okultní, rasistickou symboliku. Charakteristický obraz na obličeji je také důvodem k potěšení neuropsychiatrické dispenzáře. Přihlíží se k chování a přiměřenosti mladého muže, který je během rozhovoru s lékařem nasazen do armády. Pokud má psychiatr ve vojenské kanceláři podezření na stav duševního zdraví brance, pošle ho, aby navštívil specialistu v IPA.

Když je diagnóza potvrzena, mladý muž je vyňat z vojenské služby a je registrován v lékárně po dobu 5 let. Po tom bude nucená léčba a odpovídající značka nemoci, která ohrožuje zbytek jeho života. Taková touha vyhnout se odvodům vede k následným problémům při hledání zaměstnání, získání pasu a řidičského průkazu.

Pokud se během průchodu lékařské rady podařilo najmout psychiatra a diagnóza nebyla v psychiatrické léčebně potvrzena, je to znamení úniku z armády. Simulace nemoci je trestný čin, který může mít za následek velkou pokutu nebo odnětí svobody až na dva roky.

Tetování a psychiatrie

V rozhovoru s pacientem můžete zjistit, zda vzor pleti je odchylkou od normy. Během zasedání odborník vyhodnotí obraz podle následujících kritérií:

 • skupina, do které tetování patří (příslušnost k určité profesi nebo komunitě);
 • počet výkresů karoserie, jejich tvar a velikost;
 • sémantické zatížení kompozice (proč si ji pacient vybral a co chtěl sdělit ostatním).

Lékaři prokázali, že osoba pokrytá tetováním od hlavy až k patě je morálně nestabilní osoba s roztřesenou psychikou. O tom, co obrazy ukazují na přítomnost vážné nemoci, říkají nejnovější výzkumní vědci. 44,6% pacientů s duševními poruchami mělo snímky divokých agresivních zvířat, studených zbraní, krutých scén. 14,4% si zvolilo symboly milující svobodu nebo odvolání obsahující protest.

Chyba práce

Podle statistik nemá 98,4% lidí s tetováním žádné mentální abnormality, takže většina majitelů nositelných kreseb je odvezena do armády. Dokonce ani rozsáhlá skladba na celém hřbetu se nestane základem pro osvobození od služby. Pokusy o oklamání lékařského vyšetření jsou obvykle fiasko: profesionální experti okamžitě vypočítávají simulátory pomocí jednoduchých testů a vedoucích otázek.

Armádní služba je důležitým obdobím v životě každého člověka. Jak kolegové budou léčit toto nebo že tetování není známo. Někdy je reakce nepředvídatelná: vojáci posledních dnů podléhají urážkám a ponížením. Studie ukazují, že polovina mladých lidí ve zralém věku lituje chyb mládeže ve formě tělesného vzoru. To vytváří spoustu problémů nejen v armádě, ale iv pozdějším životě. Člověk se již nemůže spoléhat na práci v prestižní firmě nebo ve státní službě. Vzhledem k velké tetování, které nelze skrýt, odmítají být zaměstnáni jako vedoucí kanceláře, realitní kanceláře nebo zubaře.

Ale můžete také najít cestu ven z této situace. Moderní medicína nabízí laserové odstranění kožního obrazu. Tento postup je bezbolestný a poměrně rychlý. Aby bylo možné odstranit středně velké tetování, budete potřebovat 7-10 sezení.

Existuje také chemicko-mechanický způsob, když se zařízení používá k odstranění horní vrstvy kůže, jakož i odstranění vzoru spolu s pokožkou. Obě možnosti jsou bolestivé a zanechávají jizvy po celý život. Proto před tím, než si toto tělo ozdobíte tímto způsobem, přemýšlejte o důsledcích.