Hlavní / Koleno

Daň z dopravy v závislosti na výkonu motoru

V Rusku jsou majitelé všech typů strojů, kromě zemědělských, povinni platit přepravní daň ročně.

Tyto platby pokrývají náklady na opravy a údržbu silnic a také na úhradu škod na životním prostředí.

Zákon zavedl jednotnou sazbu daně z vozidel pro koně, ale daňový řád umožňuje regionům zvýšit a snížit sazby podle svého uvážení.

Účtování výkonů při určování velikosti daně z vozidla

Přestože výkonnost není již oficiální jednotkou pro měření výkonu motoru v Ruské federaci, stále se používá při výpočtu pojistného na OSAGO a sazby daně z vozidel.

Na tento rozměr jsou zvyklí i lidé sami. Zároveň se mnozí obávají otázky, proč daň z dopravy závisí na výkonu motoru.

Logika zákonodárců je jasná. Čím silnější je auto, tím větší je, resp. Vytváří zvýšené zatížení povrchu vozovky.

Vzhledem k tomu, že náklady na opravy jsou kompenzovány daněmi, jejich velikost pro majitele silnějších vozidel by měla být podstatnější.

Výkon motoru lze měřit v koňských silách. 1 l. c. udává sílu potřebnou k zvednutí závaží 75 kg do výšky 1 m za 1 s.

Obvykle se tento ukazatel měří v kW, ale hodnota l. c. v řadě zemí se liší. V Rusku, 1 koňská síla je se rovnat 735.5 watts.

Jak zjistit, kolik hp v autě?

Existuje několik metod, jak určit výkon motoru vozidla:

 1. Pokud máte na vozidle dokumenty, musíte se podívat na sériové číslo motoru. Pak by mělo být přidáno posledních 6 číslic ve dvojicích a výsledek děleno 8,5. Výsledná hodnota je počet koní.
 2. Můžete vyhledat servisní středisko, které má jednotky pro výpočet výkonu motoru. Umožňují nastavit přesnou hodnotu na 100%.
 3. Znáte-li výkon v kW, měli byste ho násobit 1.35962.
 4. Výkon vozidla můžete rozdělit o 0,735, ale výsledek nebude tak přesný jako v předchozím případě.

Zákon nestanoví jednotný postup pro výpočet množství koňských sil, takže může být obtížné měřit. Na daňovém inspektorátu se doporučuje, aby výsledná hodnota byla zaokrouhlena na dvě desetinná místa.

Sazba daňového řádu, v závislosti na počtu litrů. c.

Podrobná tabulka přepravní daně z výkonu motoru, aktuální pro rok 2018:

Daň za dopravu se tedy liší v závislosti na výkonu motoru: čím je větší, tím vyšší je sazba.

Například daň z osobních a nákladních automobilů se mění každých 50 koní. Pokud je rychlost 150 litrů. c. rovná se 5, pak 170 koním je stejná a 200 koní bude vyšší.

U ostatních druhů dopravy se nejčastěji uplatňují pouze 2 sazby - jeden pro výkon motoru do 100 litrů. s., ostatní - pro kapacitu více než 100 litrů. c.

Daňové sazby v regionech Ruské federace

Pokud vezmeme v úvahu, že daň z dopravy na 150 koní v různých regionech, ukazuje se, že v některých regionech Ruské federace je nulová a v jiných dosahuje 25 rublů. pro 1 litr. c.

Tato změna je způsobena současnými právními předpisy. Krajské úřady jsou oprávněny podle vlastního uvážení snížit nebo zvýšit sazbu desetinásobku.

Například pro automobily s motory do 100 litrů. c. Sazba daně v Perm Territory, Vologda Oblast, v Bashkiria a Sachalin je maximálně 25 rublů.

V Kalugě, Kaliningradu, Tomských regionech, v Khakassii a Severním Osetsku je toto číslo výrazně nižší - 5-6 rublů.

V autonomních okresech Chanty-Mansijsk a Nenets, stejně jako v Čečensku, je daňová sazba nulová pro vozidlo s kapacitou motoru až 150 koní.

Jak vypočítat výši plateb?

Majitelé vozidel nemusí počítat výši daně - pro ně bude FTS.

Federální zákon č. 52 ze dne 2. dubna 2014 vyžaduje, aby občané samostatně evidovali svá vozidla, na něž se následně účtuje daň. V opačném případě stojí majitel auta před pokutou.

Další situace u právnických osob. Jejich zákon jim ukládá povinnost nezávisle zvážit vlastní daň z dopravy a včas předložit údaje FTS.

Chcete-li takové výpočty není obtížné: je třeba objasnit daňovou sazbu v místě registrace, a pak jednoduše vynásobit počtem koní v autě.

V jakých případech není daň z koňských sil účtována?

Dopravní daň se vybírá ze všech vozidel vybavených motory.

Existují však výjimky z tohoto pravidla. Daňový řád Ruské federace jasně definuje, kolik koní neplatí daň z dopravy.

Není účtován z automobilů s kapacitou do 100 koní, pořízených za pomoci agentur sociálních služeb, a motorových člunů s kapacitou nejvýše 5 koní.

Bez ohledu na počet l. p., nejsou zdaněnými plavidly používanými průmyslovými podniky pro lov ryb a přepravu zboží, jakož i zemědělské stroje.

V mnoha regionech se nulová sazba daně vztahuje i na automobily konvertované na potřeby osob se zdravotním postižením a na automobily velkých rodin.

Jaká je daň z automobilů v roce 2018?

Každý majitel vozidla registrovaného předepsaným způsobem je povinen zaplatit každý rok daň za každý výkon svého vozu - správně se nazývá dopravní.

V tomto článku se budeme zabývat následujícími otázkami:

 • za jakým účelem shromažďuje stát tento druh daně;
 • jak se vypočítá;
 • Je možné získat výhody a platit.

Jaká je daň z koní?

Jak je známo, Rusko provádí intenzivní výstavbu silnic a je financováno z daní. Podle článku 56 rozpočtového zákoníku Ruské federace je tedy rozpočet subjektů doplněn o 100% odpočet následujících druhů daní:

 • doprava;
 • z majetku;
 • podnikání v oblasti hazardních her.

Dále v tomto článku jsou uvedeny další typy daní, z nichž některé jdou do oblasti rozpočtu. Kapitola 10 kodexu (články 65–82) navíc jasně popisuje, co by mělo být vynaloženo na určitou daň. V souladu s tím, peníze placené majiteli vozidel jde do tvorby silničních fondů.

Z toho můžeme vyvodit, že čím více peněz přichází do regionálního rozpočtu z daně z koní, tím více peněz je investováno na silnicích. To lze vidět ve velkých městech - Moskvě, Petrohradu. Ačkoli například takové velké město jako Saratov se nemůže pochlubit velmi dobrými silnicemi.

Jak se vypočítává daň z aut?

S výpočtem by neměly být žádné problémy - vyrábí se podle jednoduchého schématu:

 • množství koňských sil násobené základní sazbou.

Pokud byl vůz vyřazen z rejstříku, například v září, má vzorec následující formu:

 • množství hp násobí základní sazbou a násobí (počet měsíců vlastnictví za rok / 12).

Základní sazby pro rok 2018 jsou:

 • 2.5 - pokud výkon motoru dosáhne 100 k;
 • 3,5 - až 150 koní;
 • 5 - až 200;
 • 7,5 - 201-250 hp;
 • 15 - přes 250 koní.

To je to, co jsme přinesli sázky na auta, ale máme vlastní sázky na motocykly, nákladní automobily, autobusy, jachty a letadla.

Zdálo by se, že částky by neměly jít ven největší, i když máte nějaký silný Porsche Boxter typ roadster s motorem 400 koní. V zákoně je však jedna malá změna: ve vládě subjektu Federace mají právo zvýšit základní sazbu, ne však více než desetkrát.

Musíte tedy znát základní sazby pro váš region. Uvádíme příklady.

Moskva Auto VAZ-21099, výkon motoru 78 "koní." Pro Moskvu, sazba je 12 rublů pro sílu, ze kterého zjistíme, že za celý rok vlastnictví budete muset zaplatit - 78x12 = 936 rublů. Pokud jste auto používali pouze 9 měsíců, dostaneme - 78x12x9 / 12 = 702 rublů.

Pro vozy s motorem nad 250 koní míra pro Moskvu je 150 rublů, takže součty budou mnohem více - od 37 500 rublů a více. V jiných regionech mohou být sazby výrazně nižší, například v krasnojarském teritoriu bude muset stejný VAZ-21099 zaplatit pouze 390 rublů a pro automobily s kapacitou více než 250 hp. - 51 rublů pro sílu.

Kdo má prospěch?

Kategorie příjemců se také mohou výrazně lišit v různých regionech Ruska, ale je možné určit kategorie, které s naprostou jistotou nemohou platit dopravní daně v žádném regionu země:

 • osoby se zdravotním postižením první a druhé skupiny;
 • rodiče dětí se zdravotním postižením;
 • veteráni Velké vlastenecké války;
 • Hrdinové SSSR a Ruské federace.

Každý region má také své vlastní samostatné kategorie, například v Moskvě jsou od daně osvobozeni majitelé osobních automobilů s nízkým výkonem (výkon motoru nižší než 70 k) a podnikatelé v osobní dopravě (s výjimkou taxislužby).

V Petrohradu nemohou být TNs hrazeny osobami postiženými nehodou v jaderné elektrárně v Černobylu, majiteli vozidel vyrobených před rokem 1990 a také s kapacitou nejvýše 80 koní. Osvobozen od daní a veteránů různých vojenských konfliktů (Afghánistán, Čečensko).

Všichni, kdo spadají do jedné nebo druhé kategorie, jsou zcela osvobozeni od placení. Tam jsou také ti, kteří ještě musí zaplatit TN, ale za snížené sazby. Například v Permu 50% částky daně platí důchodci podle věku za předpokladu, že vlastní vozidlo s kapacitou nejvýše 100 hp. Ve stejném Perm, rodiče s mnoha dětmi neplatí daň, stejně jako rodiče, jejichž děti slouží jako branci v armádě Ruské federace.

Jak a kdy bych měl platit daň?

Podle článku 363 daňového řádu musí být platby za předchozí rok provedeny do října následujícího roku, tj. V říjnu tohoto roku je nutné zaplatit daň za rok 2016. 30 dní před konečným datem obdržíte poštou tisk s přesnou specifikovanou částkou. Pokud ne, existuje několik možností:

 • přijít na daňový úřad předem a obdržet potvrzení;
 • dozvíte se o svém dluhu na webových stránkách veřejných služeb.

Na stejné webové stránce státních služeb můžete provést platbu prostřednictvím internetu. V případě nezaplacení úroků se účtuje - pětina daně, plus určité procento za každý den prodlení.

Koňská síla

Pokročilé vyhledávání značky

 • Produkty na stránce
 • 20
 • 50
 • 100

Požádejte o zpětné volání

Nechte své telefonní číslo a náš konzultant vás bude kontaktovat od pondělí do pátku od 10:00 do 19:00, v sobotu av neděli od 11:00 do 18:00.

Pokladna za 1 kliknutí

Nechte své telefonní číslo a náš konzultant vás bude kontaktovat od pondělí do pátku od 10:00 do 20:00 v sobotu a neděli od 11:00 do 17:00.

Pokladna za 1 kliknutí

Nechte své telefonní číslo a náš konzultant vás bude kontaktovat od pondělí do pátku od 10:00 do 20:00 v sobotu a neděli od 11:00 do 17:00.

Je velmi snadné získat slevu!

Pokud jste se již zaregistrovali na našich webových stránkách, jednoduše se přihlaste svým uživatelským jménem a heslem.

Pokud je to poprvé na webu, musíte se zaregistrovat.

Další slevy na více než 1000 produktů jsou k dispozici pouze stálí zákazníci!

Společný balzám Koňská síla: kolik a jak používat?

Problémy pohybového aparátu čelí jak senioři, tak mladí lidé. Ať už se jedná o zánět tkáně chrupavky nebo poškození nervů na periferii - bolest je obtížné fungovat a žít v míru.

Pokud půjdete k lékaři, není žádná touha a možnost - balzám na klouby "Koňská síla" přijde na záchranu.

Co je balzámový gel pro klouby „Koňská síla“?

Balsam-gel "Koňská síla pro klouby" (Horse Force) na viskózní konzistenci se spíše podobá masti a má příjemnou přírodní vůni. Tento nástroj se prodává hlavně v lékárnách v lahvičce o objemu 500 ml. Průměrné náklady na lék se pohybují od 400 do 600 rublů.

Balzám byl vytvořen pro prevenci nemocí pohybového aparátu u lidí na bázi přírodních esenciálních olejů, stejně jako pro zmírnění bolesti při onemocněních kloubů.

Složení balzámu

Složení také potěší odpůrce chemikálií, protože balzám obsahuje takové přírodní látky jako:

 • Sójový olej.
 • Vitamin E.
 • Triatomický alkohol - glycerin.
 • Éter máty a levandule.
 • Voda

Glycerin, voda a sójový olej dávají látce požadovanou konzistenci.

Mechanismus působení balzámu

 1. Složky balzámu, pokud se aplikují na kůži v postižené oblasti, se rychle vstřebávají a pronikají do synoviálního sáčku a zapáleného kloubu. Aktivní složky zlepšují motorickou práci, obnovují metabolický proces a odstraňují přebytečnou tekutinu.
 2. Pomáhá také krevnímu oběhu a úlevě od bolesti. Při zvýšených teplotách se zánětem a otokem pomáhá „Koňská síla“ jako dekongestant a antipyretikum. Všechny akce společně vedou k rychlému zotavení a zastavení rozvoje symptomů bolesti.
 3. Balzám má také kosmetický účinek: éterické oleje a vitamin E změkčují a obnovují pokožku, hojí mikrotrhliny a rány.

Indikace pro použití

Balzám "Koňská síla" je schopen pomoci s různými problémy pohybového aparátu a jako preventivní opatření pro klouby.

Nástroj se používá u následujících onemocnění:

 • Nedobrovolné bolesti a motorická omezení zhoršujícího se charakteru nohou nebo paží.
 • Taková zánětlivá onemocnění páteře jako osteoartritida a další.
 • Radikulitida různé závažnosti, včetně chronické.
 • Posttraumatické období, poškození svalů a vazů.
 • Sportovní zranění a mechanická poranění zad.
 • Balzám se také používá jako masť pro zahřívání masáží a prevenci nemocí pohybového aparátu.

Návod k použití

„Koňská síla“ může být použita dvěma způsoby:

 • Brusný balzám na masáž.
 • Zahřívání obklady.

Pro masáže

Žádost o masáž:

 • Při masáži balzámem se produkt jemně aplikuje na pokožku masážními pohyby až do úplného vyschnutí.
 • Vyhněte se dostat gel do očí a na místech s otevřenými ranami, vředy a řezy.
 • Po použití si důkladně umyjte ruce mýdlem.
 • Tření se provádí dvakrát denně po dobu několika týdnů, dokud není pacient plně obnoven a bolestivé pocity zůstávají.

Pro obklady

Použití balzámu na obvaz na koleno, lokty nebo jiné klouby:

 • U obkladu se na postiženou oblast aplikuje balzámový gel v husté vrstvě, přitlačený nahoře nepropustným obvazem (například z polyethylenu), vše je obaleno obvazem nebo jiným hustým materiálem.
 • Komprese by měla být uchovávána po dobu několika hodin.
 • Procedura se provádí jednou denně a opakuje se několik týdnů, dokud se nedosáhne hmatatelného výsledku.
 • První oslabení bolestivých pocitů se projeví již na konci prvního týdne aplikace tření a obkladů.

Kontraindikace

I přes volný přístup k lékárnám a poměrně neškodné složení balzámu byste měli zvážit některé faktory, které mohou způsobit odmítnutí masti:

 • Negativní reakce na složky balzámu.
 • Dítě je mladší 12 let.
 • Nehojivé a otevřené rány v místě zamýšlené aplikace.
 • Bronchiální astma.
 • Onkologická onemocnění a zhoubné nádory.

Před hlavní aplikací je nutné otestovat možné alergické reakce: malé množství balzámu se aplikuje na nepostřehnutelnou oblast kůže (uvnitř lokte, stehna nebo části na břiše, která není pod pupkem).

Po úplné absorpci byste měli počkat na kožní reakci, která se může objevit den po aplikaci. Pokud se po celý den nevyskytla vyrážka, zarudnutí a svědění, může být balzám na koni také bezpečně používán na jiných částech těla.

„Koňská síla“ během těhotenství a kojení

Když bolesti v kloubech během těhotenství, to stojí za to zdržet se používání tohoto balzámu, protože pronikání složek masti do kůže může nejen nepříznivě ovlivnit vývoj plodu, ale také vést k dělohy tón.

Použití u dětí

Balzám „Koňská síla“ není určen pro léčbu dětí mladších 12 let z důvodu slabé imunity a zvýšené alergické reakce na různé estery.

Prevence dítěte tímto nástrojem je možná pouze s výjimkou alergických projevů na těle a sliznicích. Před použitím je nutné u svého pediatra objasnit, jak mnohem více je použití balzámu důležitější než možné nežádoucí účinky.

Vedlejší účinky

Při rozhodování o použití balzámu koní je třeba si uvědomit, že navzdory poměrně bezpečné formulaci nebyla mast zařazena do seznamu léčebných terapeutických činidel v ortopedii.

Při použití se mohou vyskytnout nežádoucí účinky, které se objeví, když dojde k předávkování balzámem, proto je důležité, abyste to nepřeháněli a obkladali a masírovali pouze předepsanou rychlostí.

Nejběžnějším negativním projevem použití je alergická reakce:

 • Vyrážka
 • Zčervenání kůže.
 • Podráždění a trhání sliznic.
 • Pocit udusení.

Interakce s jinými látkami

Mnoho lidí se mylně domnívá, že balzám „Koňská síla“ nebyl opravdu určen pro lidi, ale tento názor je špatný. Kompozice je bezpečná pro člověka odděleně, ale nebyly provedeny žádné klinické studie lékových interakcí.

Je třeba předpokládat, že složení balzámu nebude v rozporu s léky užívanými ústně a rektálně. Odděleně byste měli prostudovat pokyny týkající se léků na přítomnost kontraindikací ve spojení s esenciálními oleji z máty a levandule nebo jiných složek balzámu.

Analogové balzámy

Pokud existují pochybnosti o použití balzámu, na základě složení, formy a ceny, můžete najít podobné analogy jak pro vnější použití, tak i ve formě jiných forem uvolňování.

Kolik je gel pro klouby koní

Gel pro klouby koní recenze lékařů

Když vidíme koně, který je zobrazen na lécích, automaticky si myslí, že jsou určeny pro zvířata. Zpočátku to byl případ, zakladatel německé firmy Horse Force, která vyrábí řadu výrobků pod ochrannou známkou Horsepower, to řekl v rozhovoru. Ale později, složení léků bylo upraveno, a nyní koňské fondy jsou vhodné pro lidi.

Co vysvětluje název drogy a proč je výkon koní, a ne tygr nebo jiný? Předpokládá se, že koně jsou velmi citliví na chemikálie. Takže při výrobě léků používaly pouze přírodní incidenty. Další verze původu jména - v posledním století, Dr. Fershter vytvořil unikátní lék na bolest v kloubech, jehož hlavní složkou byl kaštan, pro který balzám a dostal jméno - koňské síly. Společnost založená lékařem - Dr. Forster, který souhlasí s „Horse Force“.

Kromě všeobecně známé „koňské síly“ jsou populární i přípravky pro koně a jiné firmy, ale setrvačností lidé říkají všemi prostředky s obrazem tohoto zvířete stejným způsobem, zejména jsou často žádáni, aby jim prodali koňský krém, který v zásadě neexistuje, a proto zmatenost a zmatenost. V tomto článku se pokusíme zjistit, jaké nástroje existují na trhu a zda je bezpečné je používat.

Relaxační balzámový gel

Náklady na 500 ml láhev se pohybují od 410 do 630 rublů. Podle své konzistence vypadá spíše jako krém bílé barvy s výraznou vůní mentolu.

Složení

Hlavní účinné látky:

Kromě toho tento nástroj obsahuje excipienty, které poskytují rychlou absorpci léčiva.

Účinek na tělo

Na základě působení přírodních látek má léčivo příznivý vliv na celý pohybový aparát. Při použití jsou pozorovány následující účinky:

 • Zvyšuje se míra pohyblivosti páteře a kloubů, obnovují se jejich funkce.
 • Krevní oběh je normalizován, tonus cév se zvyšuje.
 • Bolest se ulevuje.
 • Zánět se snižuje.
 • Otok probíhá.
 • Stimulovaná regenerace.
 • Svaly a vazy se uvolňují, křeč je odstraněn.

Proto se tento přípravek doporučuje používat u následujících onemocnění:

Aplikace

 1. Vyčistěte místo, na které budete lék aplikovat, před kontaminací. Ideální pro to pod teplou sprchou s mýdlem, ale pokud ne, pak otřete kůži vlhkým hadříkem.
 2. Vytlačte z nádoby trochu gelu.
 3. Naneste ji na bolavé místo a nechte zcela vyschnout. Pro urychlení vstřebávání živin se doporučuje masáž.
 4. Po použití si důkladně umyjte ruce mýdlem a vodou.

Postup se provádí podle potřeby, zpravidla 2krát denně.

Pro zvýšení efektu provádění zábran:

 1. Relaxační balzámový gel, který se nanese na bolavé místo silnou vrstvou.
 2. Protřepejte film.
 3. Zahřát.
 4. Obvaz nechte 8-12 hodin.

Nejvhodnější je provést postup večer.

Tonický gel

Složky

Drogový výkon má převážně přírodní složení a obsahuje tyto účinné látky:

 • Kaštan.
 • Mentol.
 • Extrakt z lékařského pijavice.
 • Eukalyptus
 • Kafr.
 • Levandule
 • Karafiát
 • Výpis z březových listů.
 • Propolis.
 • Kostival.
 • Extrakt z divokého rozmarýnu.

Pomocné komponenty obsahují:

Účinek na tělo

V důsledku vlivu přírodních látek má léčivo následující účinek:

 • Zvyšuje pružnost cévních stěn.
 • Zvyšuje tón žil a posiluje je.
 • Zabraňuje stáze krve.
 • Snižuje projev křečových žil.
 • Utáhne pokožku.
 • Uvolňuje napětí a únavu nohou.
 • Odstraní kapilární mřížku.
 • Anestetizace.
 • Zabraňuje tromboflebitidě.
 • Má antiseptický účinek.

Gel se doporučuje aplikovat v případě:

Pokyn

 1. Lék se aplikuje v tenké vrstvě na postižené nebo bolavé oblasti chodidel, dříve očištěné od kontaminace houbou a mýdlem nebo mokrými ubrousky.
 2. Masáž probíhá. Směr pohybu od prstů k stehně.

Gel se rychle vstřebává, takže po 10-15 minutách si můžete obléknout nebo jít do postele bez obav z výskytu zelených skvrn na tkanině.

Alezan produkty

Vyrábí tuzemská společnost AVZ (Agrovetzashchita), která se specializuje na přípravky pro péči o domácí a zemědělská zvířata. Zboží se prodává prostřednictvím zoologických oddělení a veterinárních klinik. Lidé však stále více používají tyto léky k léčbě lidských onemocnění.

Formulář vydání a cena

 • Oteplovací kůň gel, pro láhev 500 ml cena je 813-855 rub.
 • Gel, chlazení a topení 2 v 1:
  • tuba 100 ml 217-269 rub., v obchodě se zvířaty najdete 256-320 rub.
  • 250 ml zkumavky, lze zakoupit za 384-452 rublů.
  • 500 ml láhev, její cena se pohybuje od 719 do 947 rublů.
 • Chlazení, anti-traumatický gel 500 ml stojí asi 745-894 rublů.
 • Smetanový krém je k dispozici ve formě:
  • tuba 100 ml, v Moskvě lze zakoupit za 208 - 235 rublů.
  • 250 ml trubice, cena se pohybuje od 465-590 rublů.
  • za láhev 500 ml bude muset zaplatit od 750 do 973 rublů.

Složení

Pro výrobu léčiv používal výrobce tyto přírodní látky:

 • Voda s ionty stříbra.
 • Extrakt z eukalyptu a rozmarýnu.
 • Levandulový olej.
 • Koňský kaštan.
 • Chitosan.
 • Glycerin.
 • Dimethylsulfoxid.

Akce

Gely mají podobný účinek. Rychle se vstřebávají do kůže. Jejich použití dává téměř okamžité výsledky:

 • Snižuje bolest.
 • Normalizuje krevní oběh.
 • Má protizánětlivý účinek.
 • Stimuluje metabolismus.
 • Odstraňuje otok.
 • Uvolňuje únavu.
 • Zahřívá nebo chladí (závisí na typu použitého léku).

Kloubní krém navíc stimuluje:

 • Obnovení tkáně chrupavky.
 • Produkce synoviální tekutiny.

V důsledku tohoto účinku se tyto přípravky pro tělo a klouby doporučují pro použití při těchto onemocněních:

Pro křečové žíly se navíc doporučuje chladící gel.

Jak používat

 1. Umyjte a osušte oblast, kde se bolest koncentruje.
 2. Houba aplikuje malé množství finančních prostředků.
 3. Masírujte, abyste si léky protřeli.
 4. Lehněte si na 15-30 minut.
 5. Chcete-li zlepšit výsledek, můžete dát na vrcholu vzduchotěsné bandáže.

Procedura se provádí 2-3 krát denně po dobu 4 týdnů. Pak přestávka na 14 dní.

Produkty ZOOVIP

Jedná se o veterinární léčiva vyráběná společností Veda LLC v Rusku. Základem jejich působení jsou léčivé vlastnosti rostlin. Vyvinuté léky výhradně pro zvířata. Lze je volně nakupovat v obchodech se zvířaty.

Formulář vydání a cena

 • Gel dvojitého působení (chlazení a oteplování):
  • Zkumavka o objemu 100 ml stojí 98-156 rublů.
  • 250 ml láhev lze zakoupit za 203-275 rublů.
  • láhev o objemu 500 ml se pohybuje od 328-412 rublů.
  • 1000 ml láhev, najdete v oddělení zoologického zboží za 563 rublů.
 • Relaxační gel:
  • trubice 100 ml, lze zakoupit za 102 rublů.
  • láhev o objemu 500 ml, cena od 394 do 356 rublů.
  • 1000 ml lahvička v obchodech se zvířaty téměř nikdy nenastane. Někteří prodejci se však mohou dohodnout, že ji uvedou v objednávce.
 • Chladící gel:
  • náklady na láhev je 500 ml 309-361 rub.
  • 1000 ml láhev - cena od 426 do 485 rublů.
 • Oteplovací gel:
  • 250 ml láhev lze zakoupit za 196-245 rublů.
  • láhev 500 ml, její cena je 294-389 rublů.
  • 1000 ml láhev na 435 rublů.
 • Krém meles tuba 150 ml lze nalézt na 156 rublů.
 • Api-PRO gel krémová trubička 150 ml 156 rub.
 • Krémový balzám na klouby:
  • 100 ml zkumavka - 124-167 rublů.
  • 250 ml láhev za cenu 230 rublů.
  • 500 ml láhev, v průměru je její cena 371 rublů.
  • 1000 ml láhev si můžete koupit za 533-614 rublů.

Složení a účinky

Přípravky jsou vyrobeny z vysoce kvalitních surovin, takže jejich použití má rychlý a udržitelný výsledek.

Kdy použít

Přípravky ZOOVIP se doporučují pro použití při těchto onemocněních: t

 • Artróza.
 • Artritida různého původu.
 • Bursitida
 • Osteochondróza.
 • Revmatismus.
 • Myositida.
 • Zánět vazů.
 • Sevřený nerv.
 • Neuralgie.
 • Protahování.
 • Svalové bolesti.
 • Sportovní zranění.

Návod k použití

 1. Produkt naneste na čistou, suchou pokožku.
 2. Třít v hromadných pohybech.
 3. Pokud má nástroj ohřívací účinek, můžete použít teplý obvaz.
 4. 20-30 minut, aby zůstali v klidu.

Postup se provádí podle potřeby 2-3krát denně. Kurz trvá cca 3-6 týdnů.

Kůň balzám

Banka balzámu 250 ml lze zakoupit v rozsahu 641-933 rublů.

Složení

Tento přípravek obsahuje následující základní látky:

 • Koňský kaštan - má analgetický, anti-edémový účinek, posiluje cévy.
 • Extrakt z jehlic snižuje zánět.
 • Pole máta - uvolňuje svaly.
 • Hora Arnica - zmírňuje nepohodlí.
 • Léčivý rozmarýn - snižuje zánět.
 • Kafr - stimuluje průtok krve.
 • Mentol - odstraňuje otok.

Pomocí balzámu, nebo jak často se také nazývá kůňový gel, získáte následující efekt:

 • Předat bolest.
 • Obnovuje se tkáň chrupavky.
 • Metabolismus vápníku je normalizován.
 • Zvyšuje se mobilita kloubů.
 • Oprava stimulovaných svalových vláken.
 • Únava prochází.

Balzám se doporučuje pro onemocnění

 • Radiculitis
 • Artritida.
 • Osteochondróza.
 • Artróza.
 • Dna
 • Protahování.
 • Zranění po nadměrném cvičení.

Balzám se aplikuje několikrát denně podle potřeby na bolavé oblasti a tře se až do absorpce. Přihláška do 3 týdnů.

Kontraindikace a nežádoucí účinky

Léky jsou ve většině případů dobře snášeny lidmi. Ale při použití zboží ZOOVIP nebo Alazan by měli být opatrní. Koneckonců, dávkování léků určených pro zvířata je mnohem větší než člověk a obsahují zvýšenou koncentraci účinných látek. Proto musíte začít s užíváním drog a pečlivě sledovat, jak tělo reaguje.

Situace při užívání drog jsou kontraindikovány:

 • Rány.
 • Neoplazma.
 • Erysipelas.
 • Infekční onemocnění kůže.
 • Zánětlivé procesy.
 • Těhotenství a kojení (ZOOVIP, Alezan).
 • Věk do 12 let (Alezan), do 18 let (ZOOVIP).

Podmínky skladování

Skladujte při teplotě + 5 + 25 ° C.

Recenze

Lidé jsou opatrní, když jsou nabídnuti, aby vyzkoušeli domácí zvířata. Ale po použití ZOOVIP, Alezan nebo “Horse Power” se jejich názor obvykle mění na dobré, ba dokonce nadšené. Léky mají rychle terapeutický účinek a jsou mnohem dostupnější než lidské analogy. Nejčastěji se objevují stížnosti štiplavého zápachu srovnatelné s balzámem Asterisk a nepohodlí láhve. Ve vzácných případech existují odpovědi na zbytečnost prostředků pro tělo, výskyt alergií po aplikaci. To však lze připsat individuální reakci organismu.

Pozitivní jsou také recenze "Horse balsam", ale jejich počet na internetu je mnohem menší než u jiných značek. Možná je to kvůli nízké popularitě a vyšší ceně za relativně malý objem. Nebo s tím, že lék není v každé lékárně.

Závěr

Lékaři jsou skeptičtí k použití koňských léků. Ačkoliv se pro jejich výrobu používají přírodní látky, kontrola kvality těchto léčiv je mnohem nižší. A v lékárnách jsou drogy, které nejsou pro ně horší, s vyváženým složením pro člověka. Mnozí lidé jsou zároveň vhodnější pro zvířata. V každém případě se každý rozhoduje podle toho, co a jak s ním zacházet, měřením rizika pravděpodobných následků s možnými přínosy.

Gel pro spoje "Koňská síla": vlastnosti a cena

Bolest kloubů se může objevit u člověka bez ohledu na jeho věk. A abyste to překonali, musíte vyzkoušet různé metody - a dodržovat speciální dietu a cvičit terapii a navštěvovat procedury. Také, některé tření v bolavém místě všechny druhy krémů, balzámů a mastí, které jsou zakoupeny v lékárně nebo připravené samostatně podle populárních receptů.

 • Charakter mastí koně
 • Forma "Koňská síla" pro klouby
 • Co je součástí gelu pro klouby "Koňská síla"
 • Cena fondů řady "Koňská síla"
 • Vlastnosti gelu pro klouby "Koňská síla"
 • Možné indikace a kontraindikace
 • Jak škodlivé jsou krémy pro koně?
 • Názor lékařů na „koňskou sílu“
 • Hodnocení zákazníků

Dnes si povíme o balzámu na klouby "Koňská síla". Existuje velký počet pozitivních recenzí o tomto krému, a to jak od pacientů a lékařů.

Charakter mastí koně

Koňské krémy, balzámy a masti se často prodávají ve veterinárních lékárnách a jsou určeny k léčbě zvířat. V tomto případě lékaři nedoporučují používat pro léčbu kloubů u lidí. Říká se, že tyto produkty jsou určeny pro použití s ​​cílem léčit velká zvířata, resp. Obsahují příliš mnoho účinných látek. Taková koncentrace může být pro osobu nebezpečná a způsobit takové reakce jako:

Zejména proto, že etiketa tohoto krému vždy říká, že by měly být používány výhradně pro daný účel a postupujte podle pokynů.

Nicméně, mnoho lidí věří, že krém a balzámy, které byly vyvinuty pro zvíře, jako je kůň, jsou hypoalergenní, přírodní a neobsahují nečistoty. To je pro tyto lidi že gel balzám pro klouby volal “koňská síla” byl vyvinut.

Forma "Koňská síla" pro klouby

Pod názvem „Koňská síla“ patří mezi léky na léčbu kloubů balzámy, gely, balzámy a krémy, které pomáhají účinně znecitlivit a zmírnit zánět v kloubech. Gely jsou například dostupné v plastových trubkách o objemu 100 až 500 ml. Nejčastěji si kupující vybírají:

Bez ohledu na formu léku má léčivé účinky, obsahuje pouze přírodní a prospěšné složky. Nejvyhledávanější formou tohoto léku je gel.

Podle instrukcí lze použít výkonový gel nebo balzám v následujících případech:

 • bolesti kloubů způsobené poraněním a jinými chorobami pohybového aparátu;
 • prevence onemocnění kloubů se zvýšenou fyzickou námahou;
 • prevence strie a přetížených svalů.

Co je součástí gelu pro klouby "Koňská síla"

Bez ohledu na to, co si vyberete - gel, balzám nebo mast, složky budou stejné:

 • Vitamin E - je silným antioxidantem a pomáhá zlepšovat stav kůže. Trhliny se hojí, vzhled jizev není povolen, kůže lépe dýchá. To vše přispívá k lepší stravitelnosti jiných složek;
 • Olej z máty peprné (esenciální forma) - tato složka krému obsahuje mentol, který zlepšuje absorpční proces, resp. Gel proniká rychleji a mnohem hlouběji do kloubů. Tento olej pomůže obnovit sílu a uvolnit nervové vzrušení;
 • levandulový olej (esenciální forma) má uklidňující a tonizující účinek a dodává gelu nebo masti příjemnou vůni;
 • voda;
 • sójový olej;
 • glycerin;
 • propylparaben;
 • triethanolamin;
 • methylparaben.

Příručka může také obsahovat informace o pomocných látkách, jako je kaštan a další. Jsou vybrány z hlediska vzájemných poměrů, takže v hotové formě má gel nebo balzám maximální účinnost.

Gel "Horsepower" má především takové vlastnosti:

 • zmírňuje bolest v kloubech;
 • uvolňuje svaly a uvolňuje napětí v jejich oblasti;
 • urychluje regenerační procesy.

Cena fondů řady "Koňská síla"

Gel pod značkou "Koňská síla" pro klouby může mít jinou cenu, to vše závisí na výrobci a formě uvolnění prostředků. Ceny mohou mít výrazný rozdíl.

Pokud hovoříme konkrétně o gelech, balzámech, průměrné ceny budou:

 • Balení léčiva o objemu 500 ml - 300 rublů;
 • 200 ml zkumavka - asi 150 rublů;
 • Kapacita 100 ml - až 100 rublů.

Je třeba dodat, že pod značkou Horse Power existují nejen krémy a masti, ale také speciální výživa. To stojí více, jedna banka bude stát asi 1500 rublů. Gel pro léčbu kloubů bude stát mnohem méně, zmírní bolest a zmírní zánět.

Ale ve formě masti "Koňská síla" se prodává za cenu asi 500 rublů za láhev 500 ml.

Vlastnosti gelu pro klouby "Koňská síla"

Balm-gel "Koňská síla" pro ošetření kloubů v aplikaci je velmi jednoduchý:

 • Chcete-li krém aplikovat na bolavý kloub, zmáčkněte na dlani malé množství gelu;
 • masírujte postižený kloub krémem až do úplného vstřebání.

Naneste mast na kloub může být dvakrát denně, zatímco není možné zabránit vniknutí prostředků na sliznici a jiné poškozené kůži. Pro zvýšení efektu zabalte po aplikaci balzámu bolestivý kloub teplým šátkem.

Je přísně zakázáno aplikovat gel na poškozenou pokožku, je nemožné, aby se krém dostal na popáleniny a otevřené rány, stejně jako na oči, nos a ústní dutinu. Doporučuje se po aplikaci masti zůstat ve zemřelém stavu asi hodinu. Než začnete aplikovat krém, poraďte se s odborníkem.

Možné indikace a kontraindikace

V návodu jsou uvedeny následující pokyny pro použití produktu „Horsepower“:

 • strie;
 • osteochondróza;
 • artróza;
 • artritida;
 • revmatismus;
 • terapeutická masáž;
 • svalové napětí;
 • rehabilitace po operacích a úrazech.

Možné kontraindikace používání krému v jakékoliv formě:

 • poškození kůže;
 • maligní nádory;
 • alergický na léčivo nebo na jeho určitou složku.

Jak škodlivé jsou krémy pro koně?

Jak již bylo zmíněno, existuje mnoho informací o tom, že mnoho lidí používá přípravky pro léčbu kloubů, které nejsou určeny pro lidi, ale pro zvířata, a nakupují je ve veterinárních lékárnách.

Mnozí říkají, že tyto nástroje jsou mnohem účinnější než konvenční a obsahují minimum škodlivých látek.

Podle recenzí zákazníků se tyto přípravky řady „Horsepower“ od různých výrobců aktivně využívají:

 • prostředky pro posílení imunitního procesu;
 • antiseptika, včetně krémů používaných k hojení mikrotrhlin;
 • speciální šampony, které pomáhají zvýšit růst vlasů, a to iv oblasti plešatosti;
 • gely a balzámy pro ošetření kloubů.

Názor lékařů na „koňskou sílu“

Je třeba říci, že lékaři nikdy svým pacientům formálně nepředepisují léčbu pomocí speciálních přípravků pro zvířata. Neoficiálně má však odborník jiný názor na prostředky pro zvířata. Většina lékařů souhlasí s tím, že tyto nástroje nezpůsobují lidskému tělu žádné škody.

Jiní lékaři se však domnívají, že propagace fondů nazvaných „Koňská síla“ je pouze marketingovým trikem a jejich pacienti utrácejí peníze jen marně. Většinou se však shodují na tom, že takové krémy jsou účinné, protože koňský krém pro léčbu kloubů má stejné složení jako masti pro člověka.

Proč jsou balsamové značky "Horsepower" tak populární v léčbě kloubů? Faktem je, že ve většině případů chtějí obyvatelé velkých měst používat pouze přírodní prostředky.

Ne ve všech případech obsahují léčiva pro léčbu zvířat více přírodních složek než lidská léčiva. Můžeme říci, že nyní krémový gel "Alezan" se stal mezi zákazníky více populární než obyčejný krém na klouby pro lidi.

Užívání léků koňským seriálem člověkem je jeho osobní volbou. A odpovědnost za takové rozhodnutí je vždy na něm, protože pokyny pro použití těchto prostředků říkají, že je třeba lék používat pouze přísně pro tento účel.

Navzdory přítomnosti kontraindikací je mast na klouby aktivně inzerována na internetu, zejména s ohledem na Alezan krém pro koně. Navíc, podle popisu, vzorec tohoto nástroje je takový, že člověk může zbavit problému nemocných kloubů.

Hodnocení zákazníků

Na internetu je velké množství vyznamenání za koňskou mast pro léčbu kloubů. Někteří tvrdí, že účinek je tak pozoruhodný, že ostatní léky prostě nejsou potřeba, a koňská mast pomáhá urychlit proces léčby a dlouhodobě zmírňuje bolest.

Volba léků pro léčbu kloubů je však čistě individuálním rozhodnutím. Ale nedoporučuje se zapojit do nějakého konkrétního léku, je také žádoucí, aby se řídil doporučením ošetřujícího lékaře. Pomůže vám vybrat si koně krém pro léčbu kloubů, v závislosti na jeho složení.

HORNÍ FORSE / Koňská síla

Internetový obchod ZdravZona nabízí ke koupi výrobky "Koňská síla" (HORSE FORSE) s dodávkou v Moskvě a Rusku, za velmi dobrou cenu a ve velkém sortimentu.

„Koňská síla“ - zdraví, síla a krása jsou pro každého každý den nezbytné. Šampony, krémy a vlasové masky "Koňská síla" - nejlepší způsob, jak zvýšit vitalitu vašeho těla, dát jí životodárné síly přírody samotné.

Kdo nemá sen mít krásné, silné, zdravé a husté vlasy? Existuje řešení - šampon "Koňská síla". Špatná ekologie, stres, nezdravá strava - to vše ovlivňuje růst a stav vlasů, oslabuje je, zbavuje lesk a vitalitu. Šampon "Koňská síla" pomůže obnovit zdraví, urychlit růst a dát sílu oslabeným kořenům. Tajemstvím blahodárného účinku je, že koňské šampony pokrývají každé vlasy ochranným filmem, chrání ho před škodlivými účinky slunečních paprsků, obsahují vitamíny, kolagen a lanolin potřebné pro vlasy. Výživné masky na vlasy jsou nejlepším způsobem, jak obnovit přirozené zdraví vlasů. Obsahují vitamíny, vyživují pokožku hlavy a posilují kořeny vlasů. Hladké vlasy po celé délce, eliminujte defekty, jemně a jemně pečujte o vlasy, nezpůsobují podráždění. Krém "Koňská síla" vám pomůže udržet i tu nejcitlivější zdravou pokožku, nezpůsobí podráždění, je vhodný pro různé typy, eliminuje odlupování a zarudnutí a činí pokožku jemnou a sametovou. Výroba - Rusko.

Koňská síla

Šetříte na nákup léků?

VŠECHNY ZBOŽÍ ZNAČKY "HORSE FORCE" "

Po vyjasnění provozovatelem

Po vyjasnění provozovatelem

 • AVTOZAVODSKAYA Avtozavodskaya ul., 8
 • Letiště Chernyakhovsky, 4
 • BABUSHKINSKAYA Menzhinsky St., 32
 • BABUSHKINSKAYA-2 dálnice Jaroslavl, 69
 • BIBIREVO st. Konenkova, 5A
 • BRATISLAVSKAYA Bratislavská ulice, 6
 • Boulevard Rokosovskogo Str. Boj, d. 17, b.1
 • KURKINO Vorotynskaya, d.18
 • Lyubertsy st. Pošta 3, 53 a
 • MARXIST Taganskaya ul., D. 31/22, s. 1
 • Marina Bataysky pr-d, 63
 • Microdistrict SKODNYa Kirova str. 3, str.3
 • MYTISHI st. Seleznev, 33
 • NAGORNAYA Náhorní bulvár 7
 • Novokosino st. Saltykovskaya, 45
 • Odintsovo mn New Trekhgorka, st. Kutuzovskaya, 9
 • PEROV 3. Vladimirská ul., 27
 • PETROVSKO-RAZUMOVSKAYA Korovinskoe Highway, 19
 • ILYICH AREA Volochaevskaya street, 12 A, str.1a
 • Ulice PRAGUE Kirovograd, ow. 22-G
 • PREOBRAZHENSKAYA SQUARE st. Prostornaya d.9
 • STŘEDNÍ STANICE Leningradskoye shosse, 112, bld. 3
 • RYAZAN AVENUE Ryazansky Avenue, 75, bld
 • SELIGERSKAYA Dmitrovskoe shosse, d.98
 • TEXTIL Volgogradsky pr., 63
 • TULA Bolshaya Tulskaya ul., D.2
 • UNIVERZITA Leninsky Prospect, 74
 • KHIMKI avenue Melnikova, d. 2-b
 • KHIMKI 2 Jubilejní Ave. 5, pom. 4
 • KHIMKI 3 st. Rodionova d. 5
 • AVIOMOTORNAYA 2-ya Kabelnaya st., 2, b. 25
 • AVIOMOTORNAYA-2 2. kabel, 2, str. 37

© 2004 KONTRAKTPHARM LLC. Všechna práva vyhrazena.

Používání materiálů a grafiky z webu bez souhlasu správy je zakázáno.

Pozor! Informace na těchto stránkách nejsou základem pro vlastní léčbu.

Před použitím léku se poraďte s lékařem.

Lékárna online, služba poskytování léků, online lékárna online

Daňový graf koní - výpočetní vzorec

Daň z koní: obecné informace

Daň z výkonu je roční poplatek za provoz vozidla, jehož výše závisí na výkonu vozidla. Týká se všech registrovaných zařízení, která mají motor, ať už je to auto, autobus, motocykl, plachetnice, loď, motorový člun, skútr, skútr nebo mechanismus, který se pohybuje pomocí kolejí.

Vypočítává se v závislosti na výkonu vozidla a je povinná pro roční platbu pro každého vlastníka motorového zařízení.

Zákon o dopravě byl přijat v roce 2013 a má své vlastní charakteristiky pro všechny regiony země. Rozdíly jsou vypočítávány individuálně - závisí na výkonu samotného vozidla a konečná částka se může měnit až desetkrát.

Charakteristiky regionálního práva se také týkají možností:

 • nastavit pořadí;
 • stanovit platební lhůty;
 • možné výhody.

Tabulka daní z koní

Nezávislý výpočet sbírky vychází z datových tabulek.

Současně je třeba vzít v úvahu, jak se změní koeficient částky požadované zdaněním:

Právní důvody pro účtování daně z příjmu

Zákon funguje v souladu s právními normami daňového řádu, kapitola 28. To znamená platit daně, které jsou nejen v přímém provozu, ale také nečinné ve službě nebo poruše.

O odečtení platby se jedná za skutečnost, že vlastníte registrovaný vůz, a nikoli jeho skutečné využití. Chcete-li přestat platit poplatek, musíte odstranit vozidla z registru.

Klasifikace vozidel, která jsou zdanitelná: t

Existují určité rysy daně z dopravy, která může změnit svou hodnotu z následujících faktorů:

 • Náklady na auta - pokud je jeho cena v cenovém rozpětí 5-10 milionů rublů, a model má věk, který je nejméně pět let, pak se skutečná částka daní zdvojnásobí;
 • Sbírka peněz bude více než třikrát více, pokud bude mít auto náklady 10 až 15 milionů rublů a jeho věk je až 10 let;
 • S cenou vozidla ve výši 15 milionů rublů a do 20 let bude platba také ztrojnásobena.

Z jakého vozidla je účtována daň z výkonu?

Platba se řídí prvním odstavcem 358 daňového řádu a vztahuje se na následující druhy dopravy:

 • automobilové vybavení;
 • vozy s vlastním pohonem;
 • Letadla;
 • skútry;
 • vrtulníky;
 • nejsou samohybné (remorkéry);
 • Motocykly;
 • dopravní pneumatické nebo pásové;
 • motorové lodě;
 • Motorové čluny;
 • Jachty a čluny;
 • Sněžné skútry a sněžné skútry;
 • plachtění.

Vozidla, která neúčtují výkon

Ne všechny typy vozidel se počítají. Odcizené finanční prostředky nejsou zahrnuty do kategorie daně.

Je nutné poskytnout doklady, které potvrzují krádež a prohledání vozu. Zahrnuje také preferenční podmínky pro osoby se zdravotním postižením a nízkoenergetickou dopravu. Z tohoto seznamu je vyloučeno více traktorů a kombajnů, které byly registrovány jako zemědělská přeprava výrobce.

 1. Veslice. Majitelé tohoto druhu dopravy nemusí platit. Tento typ vozidla je šetrný k životnímu prostředí a nevyžaduje použití výkonu motoru pro svou práci. Na základě charakteristik zdanění mnoho lidí dává přednost tomuto typu lodi. S nezávislým vybavením tohoto typu dopravy motorem je automaticky účtováno.
 2. Motorové čluny s motory do 5 koní. Ne všechny motorové čluny jsou předmětem sběru. Pokud má vodní doprava výkon až 5 k, je vyloučena z pravidel. Podle statistik využívá 84% vlastníků tohoto typu lodi dopravu do 10 koní. Výše poplatku je stanovena individuálně každým regionem.
 3. Auta s výkonem motoru do 100 koní, získaná za pomoci orgánů sociálního zabezpečení. Tento typ vozidla je osvobozen od daně. To se řídí normami práva Ruské federace. Pro získání takové výhody musíte využít služeb pomoci orgánů ochrany a zlepšování.
 4. Auta konvertovaná pro použití lidmi se zdravotním postižením. Osoby, které mají zdravotní postižení, nemohou platit daň. Musí se týkat zvláštních sociálních orgánů. Pro tyto osoby existuje typ motorové dopravy, který je upraven zvláštnostmi svého stavu. To je důležité, když není možné použít některé funkce vozu, protože jsou přepnuty v automatických / manuálních režimech. Osobě se zdravotním postižením je vydáno zvláštní povolení umožňující nákup vozidla se zlepšením pro osoby se zdravotním postižením. Úřady vydávají povolení na základě schválených komisí a analýz, po nichž musí zdravotnické zařízení vydat stanovisko ke stavu osoby.
 5. Námořní a říční lodě používané pro komerční účely. Jak víte, námořní doprava je nejlevnějším způsobem dopravy prvků výroby, protože ji často využívají moderní společnosti. Na základě článku 358 daňového řádu Ruské federace nejsou lodě zdanitelné, pokud jsou registrovány jako průmyslová zařízení. V primární dokumentaci by měl být uveden účel úlovku plavidla a hledání ryb, přeprava nákladu, pomocných prostředků a mechanismů zpracování.
 6. Samohybné stroje používané při provádění zemědělských prací a při výrobě zemědělských produktů. V zákoně existuje pravidlo, které umožňuje vyloučit určité typy automobilů z obecného účetnictví povinných plateb. Toto je upraveno v článku 358 ve druhé části a uvádí následující nápravné prostředky:
  • traktory;
  • přeprava mléka a zvířat;
  • kombinuje;
  • systémy pro přepravu hnojiv nebo hospodářských zvířat.
 7. Unesená vozidla. První článek 357 daňového řádu upravuje postavení daní z odcizených vozidel. Pokud nastane situace, kdy dojde ke krádeži nebo ztrátě vozidla, musíte o tom informovat finanční úřad. Vzhledem k tomu, že všechna vozidla podléhají zdanění, ať už jsou v aktivním provozu nebo v době nečinnosti, není nutné za odcizené vozidlo platit. K tomu je třeba poskytnout dokumenty z donucovacích orgánů, které potvrdí skutečnost krádeže. Pro toto období je účetnictví pro osobu pozastaveno a je nalezen, když je auto nalezeno.

Postup pro výpočet daně z koňských sil v roce 2016

Každý vlastník některého z těchto druhů dopravy by měl provést nezávislý výpočet, jaká bude výše sbírky. Celková částka počítá každý z typů strojů, které mají svá vlastní hodnotící kritéria. Kontrolu plateb provádějí útvary daňové kontroly, a to na místě (registrace majitele nebo parkovací zóny pro druhy ovzduší a vody).

Chcete-li provést nezávislý výpočet, musíte nejprve znát svou regionální sazbu. Charakteristiky platby tohoto poplatku spočívají v tom, že výpočet užívání silniční dopravy za uplynulý rok je placen následujícím způsobem. Například, aby bylo možné využít sílu auta v roce 2015, budete muset zaplatit v roce 2016.

Platba se provádí do 1. října. Podnikatelé pracující v Moskvě to musí udělat do 15. února. Pokud osoba s uvedenou částkou nesouhlasí, neměli byste platit méně, protože za nedostatek můžete být pokutováni.

Základní vzorce

Částka daně = (sazba daně) x (L / s) x (počet měsíců vlastnictví / 12) - Pokud vlastníte auto za méně než jeden rok.

Částka daně = (Daňová sazba) x (L / s) x (Obratový poměr) - Výpočet pro luxusní vozy.

Částka daně = (Daňová sazba) x (L / s) x (počet měsíců vlastnictví / 12) x (Koeficient) - Výpočet pro luxusní vozy, pokud vlastníte vozidlo méně než rok.

Jak převést kilowatty na výkon

Automobilové prostředí používá měrnou jednotku "koňská síla". Chcete-li jej vypočítat, což je přijato k zaplacení poplatku, můžete použít mnoho služeb online, nebo provést vlastní výpočty. Je nutné násobit výkon motoru faktorem 1,35962 (jeden výkon).

1 kW = 1,35962 hp

Například: 93 kW X 1,35962 = 126,44 hp (Výsledek musí být zaokrouhlen na dvě desetinná místa).

Funkce řídí daně na koni

Je důležité dodržovat pravidla zdanění, aby nedošlo ke zpoždění. V takovém případě se pěna účtuje ve výši 1/300 sazby stanovené centrální bankou.

Pokud je automobil prodáván na základě plné moci, zůstává jeho vlastníkem a je povinen platit daňové zatížení. V tomto případě je důležité zkontrolovat, zda byla přeprava z registru odstraněna.

Pod konkrétní sbírkou se rozumí kontrola nad elitními značkami automobilů - budou platit zvýšené zdanění. Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo seznam těchto značek:

 • Toyota;
 • Mercedes-Benz;
 • Land Rover;
 • Lexus;
 • Aston Martin (DB9, Rapide, V8 Vintageit.);
 • BMW (550i, 640i, 730i, atd.);
 • Cadillac (CTS-V, Escalade);
 • Huindai;
 • Lamborghini;
 • Audi (A8, Q7, R8, RS, TT RSit. D.);
 • Jaguar;
 • Bentley (Flying Spur, GT, GTC, Mulsaneit.);
 • Maserati;
 • Jeep;
 • Ferrari (458 Italia, Kalifornie, FF);
 • Rolls-Royce;
 • Volkswagen
 • Infiniti;
 • Porsche;
 • Nissan.

Daňové služby dnes umožňují zjednodušit způsoby povinného placení prostřednictvím internetu. Vzhledem k tomu, že sledování dodržování záznamů je prováděno prostřednictvím státních daňových úřadů, nebude možné bez jeho úhrady projít technickou kontrolou a bez ní nebude možné vůz používat. Toto opatření vám umožňuje vyhnout se vyhýbání se povinným platbám.

Nenašli jste odpověď na svou otázku? Zjistěte, jak problém vyřešit - zavolejte hned:

Pokud je to pro vás výhodnější, můžete s textem položit otázku: