Hlavní / Zápěstí

ICD-10. Spinální osteochondróza

Lidské tělo je nedokonalé. Je citlivý na mnoho nemocí, jejichž diagnózy mají někdy tak těžkopádné jméno, že se sotva vejdou na stránky ambulantních karet a případových studií. Různé druhy zkratek, nedostatečně přesné formulace, nejednoznačné názvy nemocí vedou k nedorozumění mezi lékařskou komunitou, což je nutí zcela opustit již existující data.

Klasifikace ICD-10

S cílem odstranit tuto situaci a umožnit lékařům využít informace, které jim poskytli jejich kolegové bez obav o správnost jejich výkladu, vyvinula Světová zdravotnická organizace MKN-10 (mezinárodní klasifikace nemocí z 10. revize). Jeho podstata je následující: každá choroba má svůj specifický kód skládající se z písmen a čísel. Při pohledu na jednu z těchto kombinací před ním odborník přesně ví, o které chorobě se jedná a co je třeba udělat, aby zachránil osobu z ní.

Tento přístup má několik výhod, a to:

 • není třeba provádět lékařský výzkum (radiografie, počítačová a magnetická rezonance), aby bylo možné získat spolehlivé informace o stavu pacienta;
 • bez ohledu na to, v jakém jazyce lékař mluví, a ve které zemi praktikuje, specifické kódy mu umožní vyvodit správné závěry a předepsat kompetentní léčbu zahrnující použití různých metod.

Osteochondróza

Choroby páteře jsou také zahrnuty v tomto seznamu onemocnění, v sekci nazvané: patologie pojivové tkáně a pohybového aparátu. Jsou jim přiřazeny kódy začínající na M00 a končící na M99. Jedná se o velmi široký rozsah, který ukazuje na výskyt takových onemocnění a jejich rozmanitosti.

M42 - tato kombinace symbolů v ambulantní mapě vede lékaře k pochopení, že trpí pacientem trpícím osteochondrózou páteře. Ani bolest v traumatizované oblasti (krk, hrudník, dolní část zad, sakrum, kostrč), bolest vyzařující do jiných orgánů a zón, ani ztuhlost omezující amplitudu pohybů nebo jiné příznaky (v závislosti na lokalizaci zánětlivého zaměření) zasahování do starého způsobu života. Hlavním úkolem specialisty v tomto případě je vytvořit co nejefektivnější regenerační program, který dokáže rychle eliminovat účinky degenerativních dystrofických procesů v páteři.

Podrobněji je kód této choroby dekódován následovně:

 • první tři znaky označují přesný název choroby;
 • čtvrtá číslice označuje jednu z věkových kategorií;
 • Pátá číslice určuje umístění.

Věk

Osteochondróza nikoho neubírá, může být diagnostikována u jakékoli osoby ve věku od 11 do 100 let (a dokonce i později). Důvody tohoto jevu jsou mnohé.

Kód M42.0 (podle ICD-10) znamená, že osoba, která požádala o pomoc, je velmi mladá. Jeho věk se pohybuje od 11 do 20 let. Osteochondróza kteréhokoliv oddělení v tomto případě může být způsobena následujícími důvody:

 • bakteriální nebo virová onemocnění (spalničky, zarděnka, salmonelóza, parotitida);
 • genetická predispozice;
 • nedostatek výživy kostní a chrupavkové tkáně;
 • nerovnoměrné fyzické úsilí (nadměrná aktivita, pasivita) během období růstu.

Často postihuje cervikální, hrudní a bederní segment, protože berou většinu zátěže.

Kód M42.1 (podle MKN-10) naznačuje, že pacient již oslavil své 21. narozeniny, a proto jeho diagnóza bude znít jinak, a to: osteochondróza (krční, hrudní, bederní) u dospělých. Ve vyšším věku jsou k výše uvedeným důvodům výskytu tohoto onemocnění přidány následující důvody:

 • nadváha;
 • poranění páteře;
 • náklady na povolání (nadměrné cvičení, nucený dlouhodobý pobyt ve statické poloze u stolu, počítač).

Kód M42.9 (ICD-10) říká, že doba nástupu vývoje nemoci nemůže být stanovena přesně kvůli různým okolnostem (nedostatek výsledků jakéhokoli lékařského výzkumu, ztráta lékařské historie a další faktory, které lékaři brání v poskytování spolehlivých informací). diagnóza).

Lokalizační zóna

Degenerativní dystrofické změny ve stavu spojovacích prvků mohou ovlivnit oblast jakékoli části páteře (krční, hrudní, bederní, sakrální) a signalizovat vývoj onemocnění nazývaného osteochondróza s jeho charakteristickými příznaky.

Každá pátá číslice kódu odpovídá určitému segmentu páteře, a to:

 • 0 - mnoho stránek je ovlivněno negativními změnami;
 • 1 - oblast prvního, druhého krčního obratle, týlního hrbolu;
 • 2 - krk;
 • 3 - zóna cerviko-hrudní;
 • 4 - oblast hrudníku;
 • 5 - bederní hrudní prostor;
 • 6 - bedra;
 • 7 - lumbosakrální segment;
 • 8 - kostřava a kostra;
 • 9 - umístění lokalizace není specifikováno.

Správným dešifrováním všech tří kódovaných parametrů obdrží lékař kompletní obraz o klinickém stavu pacienta. Příklad: kód M42.06 znamená, že pacientovi by měla být předepsána léčba, která může zmírnit příznaky juvenilní osteochondrózy bederní oblasti a znaková sada M42.10 nám umožňuje pochopit, že pacient vyžaduje komplexní terapii zaměřenou na eliminaci osteochondrózy u dospělých v několika spinálních řezech.

Taková klasifikace nemocí, včetně pohybového aparátu, značně zjednodušuje úkol specialisty, který pacienta nevedl. Specifičnost v diagnóze vzhledem k obecně uznávaným standardům systému ICD-10 (pochopení určitých kombinací kódů) okamžitě objasňuje situaci a umožňuje jí vyhnout se chybám při léčbě.

Spinální osteochondróza (M42)

[lokalizační kód viz výše (M40-M54)]

Vyloučeno: poziční kyfóza (M40.0)

Vyloučeno: poziční kyfóza (M40.0)

V Rusku byla Mezinárodní klasifikace nemocí z 10. revize (MKN-10) přijata jako jeden regulační dokument, který zohledňuje dopady, příčiny veřejných výzev zdravotnických zařízení všech oddělení, příčiny smrti.

MKN-10 byla zavedena do praxe zdravotní péče na celém území Ruské federace v roce 1999 rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví Ruska ze dne 27. května 1997. №170

Vydání nové revize (ICD-11) plánuje WHO v roce 2022.

Spinální osteochondróza u dospělých

Nadpis ICD-10: M42.1

Obsah

Definice a obecné informace [Upravit]

Strukturální změny v lidském muskuloskeletálním systému v roce 1933 německým ortopedickým chirurgem Hildebrandtem (N. Hildebrandt) se nazývaly osteochondróza. V naší zemi ve druhé polovině dvacátého století, především díky četným vědeckým prezentacím a publikacím neurologa Ya.Yu. Popelyansky a ortoped A.I. Osna je široce používán a rozpoznán termín "osteochondróza páteře".

Samotný pojem „spinální osteochondróza“ není všeobecně přijímán a ne všemi. Například v angloamerické literatuře chybí, termín nejčastěji používaný v publikacích je degenerativní onemocnění disků a v ruské medicíně o tom v současnosti neexistuje konsenzus, ale existuje mnoho teorií jeho původu, včetně hormonálních, vaskulárních, infekčních. alergické, mechanické, abnormální, funkční, involuční, dědičné

Etiologie a patogeneze [upravit překlad] t

Evoluční proces, který nazýváme osteochondróza páteře, z hlediska vývojové biologie, spadá do kulminující části života člověka a v jeho normálním průběhu není doprovázen patologickými projevy, které významně ovlivňují kvalitu života. Považujeme za vhodné odkazovat na termín „spinální osteochondróza“ ne jako involuční proces, jak je obvyklé až do současnosti, ale jako evoluční přestavba v segmentech motorických obratlů, která vznikla od puberty, která byla kdysi provokována předky moderního člověka vzpřímené chůze (bipedalismem) a vlastními silami. skvělý příběh.

Klinické projevy [upravit překlad] t

Komplikace spinální osteochondrózy projevují patologické destruktivní procesy, které se vyskytují v jednom, zřídka v několika segmentech obratlových motorů, které jsou nejzranitelnějším "slabým článkem" páteře, a jsou obvykle doprovázeny lokální a / nebo reflexní (odraženou) bolestí.

Úvod do praxe výpočetní tomografie (CT) umožnil Schellhasovi (1996) navrhnout následující klasifikaci

• Stupeň 0 - kontrastní látka zavedená do středu disku nezanechává hranice jádra pulposus.

• Stupeň 1 - Kontrast proniká do vnitřní 1/3 prstence.

• Stupeň 2 - Kontrast se prodlužuje na 2/3 vláknitého prstence.

• Stupeň 3 - trhlina podél celého poloměru prstence, kontrast proniká do vnějších desek prstence.

• Stupeň 4 - rozpětí kontrastu kolem obvodu (připomíná kotvu), ale ne více než 30 ° (radiální nespojitosti se spojují se soustředným).

• Fáze 5 - Kontrast proniká do epidurálního prostoru.

Strukturální změny, ke kterým dochází v průběhu komplikací procesu, které nazýváme spinální osteochondróza, mohou způsobit, že se u pacienta vytvoří multivariační klinické projevy od lokální a / nebo odražené bolesti k příznakům výrazného poškození periferního a někdy centrálního nervového systému (CNS). Výsledný klinický obraz může být akutní, subakutní, remitující, chronický. Může být příčinou dočasné invalidity, potřeby změny povolání a někdy i invalidity.

Spinální osteochondróza u dospělých: diagnóza [upravit překlad] t

Bolesti zad, zejména syndromy bolesti s komplikacemi osteochondrózy páteře, lze rozdělit do tří kategorií v závislosti na délce projevů bolesti, které porušují výkon:

1) akutní bolest (trvající méně než 6 týdnů);

2) subakutní bolest (trvající od 6 do 12 týdnů);

3) chronická bolest (trvající déle než 12 týdnů).

Níže jsou uvedeny metody vyšetření pacientů s vertebrálně-logickou patologií a možné výsledky jejich použití.

• Vyhodnocení smyslového postižení.

• Posouzení pohybové aktivity.

• Stav kostních struktur.

• Nepřímé hodnocení struktury pojivové tkáně.

• Vyhodnocení vedení periferního nervu.

• Posouzení funkčního stavu neuromuskulárního přenosu.

• Vyhodnocení reflexní excitability motorických center míchy.

• Elektroencefalografie funkčního stavu CNS.

• Posouzení stavu somatosenzorických cest CNS (evokované potenciály).

• Diagnóza meziobratlových plotének, vertebrální struktura. Diagnostika patologie míchy CT a / nebo MRI vyšetření.

Elektromyografické studie: globální elektromyografie (s kožními myopotenciály) a lokální elektromyografie (s myopotenciálními jehlami) umožňují diferenciální diagnostiku radikulopatie (radikulární léze) a neuropatie (onemocnění periferních nervů), jakož i informace o prevalenci lézí.

Elektroneuromyografické vyšetření umožňuje identifikovat změny v elektrické aktivitě svalů 2-3 týdny po jejich denervaci, rozlišovat axonopatie (smyslové a / nebo motorické), myelinopatie (smyslové a / nebo motorické); vyhodnotit účinnost a přiměřenost léčby v případě komplikované osteochondrózy páteře.

Diferenciální diagnostika [Upravit]

Spinální osteochondróza u dospělých: léčba [upravit překlad] t

Účelem léčby komplikací osteochondrózy páteře je především zmírnění vzniklého syndromu bolesti, obnovení fyzické aktivity a následně i schopnosti pacienta pracovat, stejně jako prevence progrese onemocnění. Je nutné informovat pacienta o dobré kvalitě onemocnění a jeho příznivé prognóze.

Léčba pacientů s komplikací osteochondrózy páteře by měla být komplexní, včetně patogenetických i symptomatických metod. V tomto případě mohou být použity jak konzervativní (farmakologické, tak nefarmakologické) a chirurgické metody.

Vzhledem k tomu, že nemoc je ve většině případů obvykle charakterizována obdobími exacerbace a remise a hlavním počátečním projevem komplikace osteochondrózy je syndrom bolesti, v první řadě jsou prováděna opatření zaměřená na úlevu od bolesti. V souladu s variabilitou komplikací osteochondrózy v každém konkrétním případě tohoto patologického procesu jsou charakteristické charakteristické znaky klinických projevů výsledného onemocnění. Jeho vlastnosti určují nejracionálnější taktiku nezbytné léčby. V tomto případě je obvykle nutné přijmout nápravná opatření zaměřená na potlačení bolesti a obnovení motorických funkcí. Tak taktika léčby je do značné míry určena intenzitou bolestivého procesu a poruchami motorických funkcí spojených s bolestí. Je důležité mít na paměti, že nápravná opatření se liší v různých obdobích onemocnění: v akutním, subakutním období, v chronickém průběhu, stejně jako v průběhu zvracení - ve stadiu exacerbace a remise.

Metody léčby komplikací osteochondrózy páteře

A. Konzervativní léčba.

- Manuální terapie (MT).

- Úprava diadynamických proudů.

- Úprava impulsními proudy.

- Použití pulzního elektrického pole ultra vysoké frekvence.

- Terapeutické tělesné cvičení (cvičení).

- Léčba bolesti a protizánětlivá terapie:

a) jednoduchá analgetika (paracetamol);

b) nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID): neselektivní a selektivní;

c) opioidní analgetika (tramadol);

d) svalová relaxancia;

e) lokální blokáda lokálními anestetiky; sedativa;

- gangliobloky (nekombinujte s RT - reflexologie);

- anticholinesterázy (předepsané v období zotavení).

- Pomalu působící protizánětlivé léky s možným strukturálně modifikujícím účinkem:

c) kombinované léky cholesterol a HA.

- Lokální injekce léků (blokáda s lokálními anestetiky, kortikosteroidy, proteolytické enzymy):

a) regionální blokády;

b) intradisc injekce.

B. Neurochirurgická léčba.

Prevence [edit]

Vývoj komplikací osteochondrózy páteře obvykle vyvolává staticko-dynamické přetížení, ke kterému dochází při těžké fyzické práci, stejně jako při dlouhých pobytech v pevném držení těla, což vede k nerovnoměrnému zatížení některých segmentů krční, hrudní, bederní a zejména často lumbosakrální páteře. V tomto případě závisí reakce na fyzickou námahu ve velmi významném stupni na celkovém fyzickém vývoji osoby, především na stavu svalů krku, bederní oblasti a abdominálního tlaku. Vývoj komplikací osteochondrózy spolu s přetížením páteře může být vyvolán traumatickým poraněním nebo chronickými mikrotraumaty, často v důsledku charakteristik určitých profesí a sportů. Vrozené genetické znaky, stejně jako anomálie vývoje páteře, mohou navíc predisponovat k rozvoji komplikací osteochondrózy.

Aby se předešlo komplikacím osteochondrózy páteře a exacerbacím relapsů klinických projevů v exacerbaci vertebrální patologie s chronickým relapsem, doporučuje se především řadu jednoduchých opatření, která snižují zátěž páteře. V různých situacích, včetně provádění domácích, pracovních a jiných činností, je nutné zabránit nadměrné lordóze krční páteře v důsledku klesajícího hřbetu hlavy, prodloužené „kyphosedové“ polohy bederní páteře. Mělo by být uznáno jako zvláště nepříznivé torzo trupu u osoby stojící na rovných nohách.

Aby se zabránilo komplikacím osteochondrózy, je třeba usilovat o optimalizaci držení těla a držení těla. Doporučuje se vyhnout se dlouhodobému pobytu v pevných pozicích. Nepochybný vliv na přetížení páteře může mít iracionálně vybraný nábytek, zejména židle, židle. Doporučuje se používat židle s mírně vypouklým hřbetem v místě bederního ohybu páteře. Je lepší, když v sedě jsou kolena mírně vyšší než kyčelní klouby. V tomto ohledu je žádoucí optimalizovat pracoviště (výška stolu, opěradlo židle, autosedačky, optimální poloha při práci s počítačem atd.). V autě, opěrka hlavy je vyžadována redukovat riziko traumatického zranění krční páteře (“whiplash”) když tam je ostrý “trhnutí” auta.

Komplikace spinální osteochondrózy se často vyskytují během kulminace životní cesty - ve věku 30-45 let. V tomto ohledu má prevence komplikací osteochondrózy, zejména jejich primární prevence, velký společenský a ekonomický význam. Neméně důležitá je sekundární prevence relapsů u lidí, kteří již prožili projevy osteochondrosových komplikací, a zaměřili se na udržení stabilní remise, která se po 55-60 letech obvykle stává spontánní. To se děje proto, že v této době se v lidské páteři projevují výrazné projevy osteoartrózy a osifikace vazivového aparátu, deformující spondylóza, která omezuje pohyblivost segmentů motorických obratlů a vede ke spontánní imobilizaci páteře.

Primární profylaxe by měla být zahájena již od dětství, nebo alespoň z období dospívání, v období před projevy rekonstrukčního procesu v segmentech motorických obratlů, které se běžně nazývá spinální osteochondróza. V této fázi života se doporučuje vyhnout se nadměrnému zatížení páteře a náhlým, trhavým pohybům, zejména vzpírání. V případě zapojení dětí do mocenských sportů je třeba mít na paměti, že mají neúplnou tvorbu meziobratlových plotének a nadměrnou pohyblivost segmentů obratlovců. Proto byste měli v první řadě věnovat pozornost proveditelnosti fyzických cvičení zaměřených na posílení svalového systému. Absolutní kontraindikace silového tréninku v každém věku je vrozená anomálie páteře.

Primárním úkolem preventivních opatření zaměřených na posílení svalového korzetu, svalového límce, je vytvořit takový způsob práce a života, ve kterém by bylo možné se vyhnout nadměrné fyzické aktivitě.

Sekundární profylaxe prováděná v remisi zahrnuje cvičení určená k posílení svalového systému. Při určování nejvhodnějšího fyzického cvičení je žádoucí, aby byly pro tohoto pacienta optimální, a to jak v intenzitě, tak v tempu, a zároveň zůstaly bezpečné pro segment obratlového obratle, který již vykazoval známky komplikací osteochondrózy.

Důležitá úloha v prevenci exacerbací dříve utrpěných komplikací osteochondrózy páteře má prevenci nepříznivých teplotních vlivů, zejména chlazení. Negativní role chlazení v komplikacích osteochondrózy páteře je indikována v mnoha pracích odborníků v profesionální patologii. Zvláště velká je hodnota chlazení jako stimulu, který způsobuje nepříznivé reflexní svalové a vegetativně-vaskulární reakce.

Fyzická, téměř generalizovaná svalová aktivita a jejich strečink se během plavání kombinují. Při návštěvě bazénu by se však mělo vyhnout hypotermii. V tomto ohledu je požadovaná teplota vody v rozmezí 25 až 28 ° C. Gymnastika ve vodním prostředí (v bazénu) je velmi cennou metodou pro léčbu a prevenci osteochondrózy, protože voda téměř eliminuje statické zatížení tělesné hmotnosti na prvcích páteře. Kromě toho jsou v bazénu dobře vyvinuté kontraktury kloubů a obnovuje se pružnost páteře. Krevní tlak a puls za normálních podmínek plavání po opuštění bazénu jsou obvykle normalizovány během 5 minut. Plavání zejména ilustruje princip: dosáhnout úspěchu ne tolik kvůli fyzické námaze, jako zahrnutím maximálního počtu svalů v akci. U plavců zapojených do tohoto sportu od dětství jsou komplikace osteochondrózy vzácné.

Pro primární a sekundární prevenci komplikací osteochondrózy byl vyvinut komplex preventivních a rehabilitačních opatření, mezi které patří:

• optimalizace životních podmínek a pracoviště s cílem snížit zatížení páteře;

• racionální cvičení, která přispívá k udržení a rozvoji svalového systému;

• odstranění pracovních rizik;

• dodržení optimálních teplotních podmínek;

• kontrola tělesné hmotnosti, dodržování vhodné stravy;

• vybavení lůžka racionálním ortopedickým příslušenstvím;

• nošení ortopedických výrobků (obojek Schanz, korzety).

Léčba komplikací bederní osteochondrózy by měla být komplexní. Hlavní důraz je kladen na odstranění bolesti a obnovení motorické funkce. Při komplexní léčbě této nemoci, spolu s protahováním, masáží, fyzioterapeutickými metodami a léčebnými procedurami zaujímá léčebná terapie významné místo, jejímž hlavním úkolem je posílit svalový systém, který může snížit zatížení páteře.

Spinální osteochondróza

[lokalizační kód viz výše (M40-M54)]

Vyloučeno: poziční kyfóza (M40.0)

Juvenilní osteochondróza páteře

Vyloučeno: poziční kyfóza (M40.0)

Spinální osteochondróza u dospělých

Nespecifikovaná spinální osteochondróza

Vyhledávání podle textu ICD-10

Vyhledávání podle kódu ICD-10

Třídy nemocí ICD-10

skrýt všechny | odhalit vše

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a zdravotních problémů.
10. revize.
Se změnami a dodatky publikovanými WHO v letech 1996-2018.

Spinální osteochondróza (M42)

[lokalizační kód viz výše (M40-M54)]

Vyloučeno: poziční kyfóza (M40.0)

Vyloučeno: poziční kyfóza (M40.0)

Vyhledávání podle textu ICD-10

Vyhledávání podle kódu ICD-10

Abecední hledání

Třídy ICD-10

 • I Některá infekční a parazitární onemocnění
  (A00-B99)

V Rusku byla Mezinárodní klasifikace nemocí z 10. revize (MKN-10) přijata jako jeden regulační dokument, který zohledňuje dopady, příčiny veřejných výzev zdravotnických zařízení všech oddělení, příčiny smrti.

MKN-10 byla zavedena do praxe zdravotní péče na celém území Ruské federace v roce 1999 rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví Ruska ze dne 27. května 1997. №170

Vydání nové revize (ICD-11) je plánováno WHO v roce 2006. T 2017 2018

Spinální osteochondróza

[lokalizační kód viz výše (M40-M54)]

Vyloučeno: poziční kyfóza (M40.0)

Juvenilní osteochondróza páteře

Vyloučeno: poziční kyfóza (M40.0)

Spinální osteochondróza u dospělých

Nespecifikovaná spinální osteochondróza

Vyhledávání podle textu ICD-10

Vyhledávání podle kódu ICD-10

Třídy nemocí ICD-10

skrýt všechny | odhalit vše

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a zdravotních problémů.
10. revize.
Se změnami a dodatky publikovanými WHO v letech 1996-2018.

Osteochondróza ICD 10

Osteochondróza je onemocnění, které postihuje kosterní systém nejen dospělé, ale také děti a dospívající. U dospělých se osteochondróza vyvíjí v důsledku negativních faktorů, drsných a monotónních pracovních podmínek, traumatu, stresu, postižení starších lidí. Aby se předešlo osteochondróze u dětí a dospívajících, měli byste dodržovat určitá pravidla: včas ošetřit klubovou nohu, ploché nohy a jiné poruchy chodidla, nedovolit, aby vaše dítě zvedalo závaží, stimulovalo sporty k rozvoji svalstva zad, udržovalo normální držení těla.

Specialisté Yusupovovy nemocnice se zabývají problémy pohybového aparátu, provádějí operace k obnovení normální funkce pohybového aparátu, rehabilitační opatření, která zahrnují fyzioterapii, fyzioterapii a další léčebné metody. Nemocnice používá mezinárodní klasifikaci nemocí - ICD 10. Systém kódování používá speciální kódy, které obsahují úplné informace o nemoci. Kódování umožňuje chránit pacienta před odhalením diagnózy, je to vhodné při zpracování lékařských informací.

Systém kódování používá latinská písmena a čísla. Odrůdy onemocnění jsou označeny za hlavním klasifikačním kódem, odděleným tečkou. Například: kód ICD 10 spinální osteochondrózy - M42, juvenilní osteochondróza páteře (typ osteochondrózy) - M42.0. V systému klasifikace nemocí (ICD kódy) patří osteochondróza do třídy 13. Nemoc patří k dorzopathiím, které pokrývají kódy od M40 do M54. Všechna onemocnění pohybového aparátu a pojivové tkáně jsou kódována v systému pod kódy M00-M99.

Různé subklasifikace pro dorsopatie, které nejsou klasifikovány jinde, jsou uvedeny v M40-43. Kódy, které se používají k objasnění polohy onemocnění (deformující dorsopatie M40-M43):

 • více lézí - 0.
 • okcipitál-atlanto-axiální oblast -1.
 • krční páteř - 2.
 • cervikoorakální páteř - 3.
 • hrudní páteř - 4.
 • lokalizace onemocnění v hrudní a bederní páteři - 5.
 • bederní - 6.
 • lumbosacral - 7.
 • sakrální a kosterní a sakrální oblast - 8.
 • oddělení není uvedeno - 9.

Juvenilní osteochondróza: ICD kód 10

ICD kód 10 je spinální juvenilní osteochondróza - M42.0 (Calvetova choroba, Scheuermannova choroba, výjimkou je polohová kyfóza). V klasifikaci ICD 10, v sekci "Nemoci pohybového aparátu a pojivové tkáně", v bloku "Dorsopatie" (kód M40-M54) je sekce "Deformující doropatie" (kód M40-M43). Spinální osteochondróza v ICD 10 je pod kódem M 42. M42 obsahuje následující kódy:

 • juvenilní osteochondróza páteře M 42,0
 • spinální osteochondróza u dospělých M 42.1.
 • spinální osteochondróza neurčená M 42.9.

Jiné juvenilní osteochondrózy jsou pod kódem M92.

Bederní osteochondróza: ICD 10

Definice podtřídy se objevuje po diagnóze onemocnění. Lékař zkoumá výsledky pacientova výzkumu, zkoumá existující syndromy (radikulární, srdeční, reflexní). Je-li podezření na bederní osteochondrózu, je pacient zařazen do dalších studií ledvin a gastrointestinálního traktu. Výzkum MRI, CT, rentgenových snímků. Osteochondróza je léčena neurologem. Podle ICD se bederní osteochondróza provádí v mezinárodním klasifikačním systému pod kódem M42.16.

Osteochondróza krční páteře: ICD 10

Dystrofické změny páteře se projevují porušením trofismu obratlů v krku, poruchou meziobratlových plotének. Tvar a objem meziobratlové ploténky se mění, krční páteř je nestabilní. Dochází k stlačování nervových zakončení, roste napětí svalů páteře. Oslabení vláknitého prstence, který obklopuje meziobratlovou ploténku, vede k rozvoji komplikací: zhoršené funkce mozku, vývoj meziobratlové kýly.

Cervikální osteochondróza v ICD 10 je kód M42.12. V nemocnici Yusupov, na neurologickém oddělení, diagnostikují a léčí osteochondrózu. Často má osteochondróza podobné příznaky u jiných onemocnění. Zkušení neurologové mají efektivní diagnózu, zjistit příčinu onemocnění a předepsat léčbu. Léčba osteochondrózy může probíhat jako chirurgická, lékařská, různá fyzioterapeutická cvičení, fyzioterapie a další léčebné metody. Zaregistrujte se na konzultaci s lékařem telefonicky Yusupovskogo nemocnice.

Spinální osteochondróza v ICD-10

Zkratka ICD znamená „Mezinárodní klasifikaci nemocí“. Dokument je používán jako hlavní statistická a klasifikační základna systému zdravotní péče. IBC se přezkoumává s určitou frekvencí (každých 10 let) a je regulačním dokumentem, jehož použití zajišťuje jednotnost srovnatelnosti materiálů a jednotný přístup v mezinárodním měřítku.

Dnes je klasifikace desátou revizí nebo ICD-10. V Rusku byl tento systém zaveden do praxe před 15 lety, v roce 1999, a je používán jako jednotný regulační dokument s cílem zohlednit výskyt, důvody, pro které se obyvatelstvo vztahuje na zdravotnická zařízení všech oddělení, jakož i příčiny smrti.

Cíle a cíle klasifikace

Hlavním cílem IBC je vytvořit vhodné podmínky pro systematizaci registrace, analýzy, interpretace a následné porovnávání údajů, které byly získány v různých časech v různých zemích a regionech. Mezinárodní klasifikace se používá k překladu verbálních formulací diagnóz nemocí, jiných zdravotních problémů do kódů v alfanumerické formě (například ICHK-10 osteochondróza odpovídá M42 kódu). Díky tomuto systému je zajištěna výhoda ukládání dat, jejich extrakce a další analýza.

Použití standardizované diagnostické klasifikace je vhodné jak pro obecné epidemiologické účely, tak pro řízení zdravotnictví. Jedná se o statistiku četnosti a míry výskytu různých onemocnění, analýzu jejich souvislostí s faktory jiné povahy, celkovou situaci se zdravím lidí.

Inovace desáté verze

Hlavní novinkou desáté revize mezinárodní klasifikace bylo použití alfanumerického kódovacího systému, který předpokládá přítomnost jednoho písmene ve čtyřmístném čísle. Následují čísla. Například pro označení juvenilní osteochondrózy krční páteře s lokalizací v týlním hrbolu, na úrovni prvního a druhého obratle v MBC-10 kódu byl přijat M42.01.

Díky tomuto systému byla struktura kódování téměř zdvojnásobena. Použití písmen ve skupinách písmen nebo skupin písmen umožňuje kódovat až 100 třímístných kategorií v každé třídě. Z 26 písmen v kódech ICD, 25. Možné kódové zápisy jsou v rozsahu od A do Z. Písmeno U je uloženo jako rezerva, jak již bylo zmíněno, je osteochondróza páteře přiřazena kód s písmenem M podle ICD-10.

Dalším důležitým bodem bylo zahrnutí na konci některých tříd onemocnění seznamu rubrik pro porušení, které se mohou objevit po lékařských výkonech. Rubriky naznačují závažné stavy, které se mohou objevit po některých intervencích.

Mezinárodní klasifikační kódy pro osteochondrózu různých typů

V ICD-10 je osteochondróza přiřazena podtřídě dorsopatie (patologie páteře a paravertebrální tkáně degenerativní dystrofické povahy). Dorsopatie jsou přiřazeny kódy M40-M54. Pokud jde o osteochondrózu specificky, podle ICD-10 je pod kódem M42. Do klasifikace jsou zahrnuty všechny typy onemocnění (s lokalizací v oblasti krční, hrudní a bederní. Jednotlivé kódy jsou přiřazeny projevům onemocnění v adolescenci, stejně jako nespecifikovaná forma osteochondrózy.

M42 Spinální osteochondróza

Nemoci pohybového aparátu a pojivové tkáně (od M00 do M99)

Dorsopatická deformační povaha (M40-M43).

Jak ukazuje osteochondróza, ICB-10, mezinárodní klasifikace nemocí

Všechna známá onemocnění mají svůj vlastní kód, včetně osteochondrózy, ICD-10, mezinárodní klasifikace nemocí, označuje jejich písmena a čísla. Podle MKN 10 se v něm nachází každý typ této choroby.

Osteochondróza, ICD kód 10

Každých deset let Světová zdravotnická organizace přijala novou klasifikaci všech nemocí a odchylek ve zdraví. Aktuálně přijala desátou verzi tohoto dokumentu. Tento systém je povinný pro lékaře všech zemí. To vám umožní systematicky analyzovat zdravotní stav populace planety.

Osteochondróza je také zahrnuta v ICD - 10. Stejně jako všechny nemoci, je jí přiřazen speciální kód. Tato choroba je klasifikována jako třída XIII. Tato třída shrnuje všechny patologické stavy kostí a svalových systémů, včetně pojivové tkáně. Některé typy osteochondrózy jsou označovány jako dorsopatie. Jsou v alfanumerickém kódování ICD 10 a jsou označeny kombinací písmen a čísel.

"Klasická" osteochondróza, kód podle MKB 10 je označen jako M42.

 1. Na spinální juvenilní osteochondróze je to M 42,0.
 2. O osteochondróze páteře u dospělých je to M 42.1.
 3. O osteochondróze páteře není specifikována, to je M 42,9.

Obecně jsou nemoci páteře označeny písmenem M a jsou číslovány od M 40 do M 54. Jako takové může být tato choroba zapsána do karty individuálního pacienta nebo do jeho lékařské historie. Obecně platí, že kód této choroby závisí na umístění a stupni poškození obratlů, disků, vazů.

Osteochondróza krční páteře, ICD kód 10

Osteochondróza krčních obratlů se začíná projevovat v poměrně mladém věku. Jeho první projevy mohou být u pacientů mladších než 25 let. Nejběžnějšími příznaky jsou bolesti hlavy, bolesti v obratlích a měkké tkáně krku, omezený pohyb.

Osteochondróza krční páteře, kód podle MKB 10 může být označen M 42.1.02 Kromě toho existuje celá řada patologií krčních obratlů a obratlových plotének, které jsou označeny kódem M 50 s dalšími čísly:

 • M 50,0 - onemocnění je doprovázeno myelopatií;
 • M 50.1 - stejné změny, ale již s radikulopatií;
 • M 50.2 - onemocnění je spojeno s vytěsněním cervikálních disků;
 • M 50.3 - degenerace různých druhů krčních plotének;
 • M 50.8 - další léze děložních disků;
 • M 50.9 - porážka děložního čípku nespecifikovaného původu.

Diagnóza je prováděna pomocí rentgenových snímků v různých projekcích. Umožňují určit polohu degenerativních a jiných změn ve struktuře krčních obratlů a disků. Na základě rentgenových paprsků bude provedena diagnóza osteochondrózy děložního čípku, mezinárodní klasifikace nemocí ICB-10, která jej pomůže pomocí kódu zadat do mapy.

Spinální osteochondróza

Páteř nebo páteř osoby je základem celého motorického a kostního aparátu lidského těla. Každá z jeho nemocí postihuje několik systémů vnitřních orgánů najednou. Spinální osteochondróza je jednou z nejzávažnějších onemocnění této důležité části těla. S takovou diagnózou lze pozorovat patologické změny na několika odděleních najednou. V tomto případě má pacient následující příznaky:

 1. Ztuhlost při chůzi a při jiných pohybech.
 2. Bolest svalů zad, nohou, krku.
 3. Bolesti hlavy a závratě.
 4. Mdloby.
 5. Necitlivost končetin.

Z osteochondrózy trpí:

 • močový systém;
 • srdce, plíce a cévy;
 • orgány trávicího traktu.

Pokud nepřijmete opatření k léčbě, onemocnění se může rozvinout do chronické formy. Období remise jsou nahrazeny ostrými exacerbacemi. Tato forma osteochondrózy významně snižuje kvalitu života u dosud dostatečně mladých lidí. Většina pacientů sotva dosáhla věku 40 - 45 let. Při prvních projevech osteochondrózy byste se měli obrátit na svého lékaře, který vám poskytne přesnější diagnózu a vhodnou léčbu.

Bederní osteochondróza, ICD kód 10

Osteochondróza nejčastěji postihuje bederní páteř. To je způsobeno funkčním zatížením obratlů v bederní oblasti. Celý pohybový aparát člověka závisí na správném fungování a pohyblivosti. Zažívají zvýšené zatížení nejen ve stoje, ale také v sedě, při chůzi, při zvedání a přenášení závaží. Díky obratlům bederní oblasti může člověk ohnout a rozepnout trup, ohnout a otočit v různých směrech.

Jedním z nepříjemných projevů této formy osteochondrózy je bolest. Může chytit člověka v nejnepříznivějším okamžiku. To je způsobeno tím, že deformované obratle a meziobratlové ploténky začínají vyvíjet tlak na nervová zakončení. Bederní osteochondróza, kód ICD 10 je určen především jako:

V závislosti na projevech a lokalizaci lézí mohou existovat další kódová jména.

Pouze lékař může problém přesně diagnostikovat. Je založen nejen na klinických projevech onemocnění, ale také na dalším výzkumu. Jedná se především o rentgenové snímky a MRI páteře v bederní oblasti.

Spinální osteochondróza u dospělých pacientů podle ICB 10, příčiny

Podle ICD 10 je dospělá míšní osteochondróza označena M 42.1. Ačkoli, v závislosti na klinických projevech, existují další patologie, označované jako osteochondróza, ICB-10, mezinárodní klasifikace nemocí poskytuje různá označení. To může být písmeno M a různé digitální kombinace.

Příčiny osteochondrózy u dospělých je mnoho. Všechny jsou tak či onak spojeny buď se špatným životním stylem, nebo s odmítavým postojem k pracovní zátěži, pracovním a odpočinkovým podmínkám. Důvodem může být:

 • Dědičná genetická predispozice.
 • Ubytování v prostorách s nepříznivým vlhkým a (nebo) chladným podnebím.
 • Nesprávná, nadměrná nebo nedostatečná výživa.
 • Zvýšené zatížení.
 • Slabý svalový korzet.
 • Různé infekce.
 • Poruchy v hormonální sféře.
 • Úrazy jiné povahy.
 • Škodlivá závislost, kouření, zneužívání alkoholu.

Mnozí lidé se mylně domnívají, že onemocnění zad jsou zvláštní pouze pro seniory. Každý rok se osteochondróza páteře „stává mladší“. Trpí stále více mladých lidí. Včasné a diagnostikované onemocnění páteře je klíčem k úspěšné léčbě. V pokročilých případech se neobejdou bez chirurgické péče. Dobré výsledky jsou zajištěny integrovaným přístupem k léčbě osteochondrózy a použití lidových prostředků.

Tradiční metody léčby osteochondrózy

V kombinaci s léky předepsanými lékařem může být osteochondróza léčena domácími prostředky. Dobrým výsledkem jsou tradiční metody léčby osteochondrózy pomocí propolisu.

S těžkou bolestí zad, můžete snížit tenký talíř z míče propolis. Po tom, pomocí omítky opravit ve středu bolestivé zaměření. Propolis se zahřívá z tepla lidského těla. Užitečné látky, včetně včelího jedu, pronikají kůží do centra bolesti a zmírňují ji.

Pro pravidelné používání si můžete připravit mast z oleje a propolisu.

K tomu se 90 g másla nakrájí na 10 g propolisu. Směs se umístí do vodní lázně. Vyhřívané na + 70 stupňů. Za stálého míchání se směs nechá roztavit olej a propolis. Je nemožné, aby se hmota vařila. Výsledný produkt je uložen v chladničce. Během jednoho měsíce se před jídlem požívá třikrát denně ústy. Navenek se mast aplikuje 1-2krát denně na postiženou oblast zad.

Počet lidí s problémy s páteří ročně roste. Růst počtu pacientů, kteří byli zasaženi osteochondrózou, MKN-10, mezinárodní klasifikace nemocí, je plně zohledněn. Na základě těchto dat se provádí analytická práce, připravují se doporučení. Recenze na toto téma si můžete přečíst nebo napsat svůj názor na fóru.

M42.1 spinální osteochondróza u dospělých

Poruchy zdraví patřící do skupiny deformujících dorzopatií

U dospělých bylo diagnostikováno 265 930 lidí s spinální osteochondrózou

0 zemřelo s diagnózou spinální osteochondrózy u dospělých

0% mortalita onemocnění spinální osteochondróza u dospělých

Vyplňte formulář pro výběr lékaře

Podaný formulář

Budeme Vás kontaktovat, jakmile najdeme správného odborníka.

Spinální osteochondróza u dospělých je u žen diagnostikována na 48,09% častěji než u mužů

107 189

U mužů je u dospělých diagnostikována spinální osteochondróza. Nebyly identifikovány žádné úmrtí.

mortalita u mužů s onemocněním spinální osteochondróza u dospělých

158,741

Ženy jsou diagnostikovány s spinální osteochondrózou u dospělých.

mortalita u žen s onemocněním spinální osteochondróza u dospělých

Riziková skupina pro nemoc Spinální osteochondróza u dospělých mužů ve věku 15–19 let a žen ve věku 15–19 let

Onemocnění je nejčastější u mužů ve věku 15-19 let

U mužů se onemocnění vyskytuje nejméně ve věku 0-4, 95+

U žen je nejpravděpodobnější, že se nemoc vyskytne ve věku 0-9 let

Onemocnění je nejčastější u žen ve věku 15-19 let.

Charakteristika onemocnění spinální osteochondróza u dospělých

Absence nebo nízké individuální a sociální nebezpečí

* - Lékařská statistika pro celou skupinu nemocí M42 Spinální osteochondróza

Etiologie

Podvýživa a krevní zásobení obratlů a tkání obklopujících páteř (vazy, meziobratlové ploténky). Zvýšená zátěž páteře („přetížení“ páteře): vzpírání, dlouhodobé uchování fixních nebo nepohodlných postojů (zejména shrbeného držení těla). Poranění páteře: silné rány do zad, padající z výšky (na zádech nebo na nohách).

Klinický obraz

Bolesti zad (páteře), často bolestivé, tahající, méně často střílecí postava. Může se vyskytnout v jakékoli části páteře (v krku, v dolní části zad, v hrudní oblasti). Posiluje při zatížení (zejména při zvedání závaží), snižuje se v poloze na břiše (protože dochází k „vykládání páteře“). Pocit napětí ve svalech v zádech, definovaný jako „napjatý válec“ (myotonický syndrom): při palpaci (palpaci) tohoto svalu se bolest dramaticky zvyšuje, což někdy způsobuje, že pacient vykřikne. Omezená pohyblivost postižené páteře: nastane v důsledku ostré bolesti, zhoršené otočky páteře a napětím jeho osových (umístěných podél páteře) svalů. Brnění a po určité době znecitlivění kůže končetin: na pažích, například od ramene k ruce, na nohách od třísla po koleno. Tam může také být lámání, otravné bolesti v končetinách. Slabost svalů končetin: častěji je postižena určitá svalová skupina (například ramenní flexory nebo extenzory prstů, palců a palců). Ředění svalů paží, nohou (amyotrofie), suché kůže rukou, nohou.

Diagnostika

Standard pro diagnostiku onemocnění spinální osteochondróza u dospělých nenalezena

Diagnóza Osteochondróza páteře u dospělých na 15 místech ve frekvenci onemocnění v rubrice DEFORMATIVNÍ DORSOPATIE

Nejčastější:

Spinální osteochondróza u dospělých na 16. nejnebezpečnější nemoci v kategorii jiných DEFORMATIVNÍ DORSOPATHY

Diagnóza se provádí na základě stížností pacienta a celkového počtu klinických příznaků. Také používal laboratorní diagnostické metody.